(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-73317443-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Pesach og De usyrede brøds høytid
pesachtabell
Nedenfor har vi stilt opp en skjematisk oversikt over Jeshuas siste dager. Som vi vet, hadde disse tilknytning til den bibelske påsken, Pesach som jødene feiret etter Guds forordning ved utgangen av Egypt og som ble lovfestet på Sinai berg.

Tabellen viser Jeshuas bevegelser fra den 6. dagen før
han ga sitt liv, og videre ut hele høytidsperioden. Vi
har lagt inn bibelstedene som dataene er hentet fra og vi
synes dette gir en intim og god oversikt over denne
perioden som vi vet Jeshua gruet seg for, men som han
likevel ville gjennomføre på sin Fars og sitt eget Ord.
For så høyt har Gud elsket Verden at han ga sin Sønn den
førstefødte for at hver den som tror og har tillit til ham ikke
skal gå fortapt, men ha evig liv


Joh 3:16
År 31
(mulig år 27)
Aviv
måned
sol
nedgang
-
sol
nedgang
Hendelsene med Jeshua

UNDER KORREKSJON!
Matteus Markus Lukas Johannes
6. dag
før Pesach
9. Fredag Ankommer Betania fra Jeriko mot kvelden og tar inn hos Lasarus. Maria salver hans føtter. Overnatter. Drar opp til Betfage Sender 2 disipler for å skaffe ridedyret. Rir inn i Jerusalem som en konge. Renser Tempelet for salgsboder. Drar tilbake til Betania 21:1-17 Mark 11:1-11 Luk 19:28-46
12:1-19
5. dag
før Pesach, ukesabbat
10. Sabbat
Lørdag
  - - -  
4. dag
før Pesach
11. Søndag   -      
3. dag
før Pesach
12. Mandag Tilbake til Jerusalem. Forbanner fikentreet. Til Tempelet for videre rensing og undervisning.        
2. dag
før Pesach
13. Tirsdag Tilbake til Jerusalem. Lignelser og spørsmål. Den 1. store profeti i Tempelet. 2. store profeti på Oljeberget. Tilbake til Betania. Kveldsmåltid nr.2 med Peter. 2. salving.        
"Pesach for Herren,"

14. Onsdag Beredelsesdagen FØR Høytiden. Etter fotvasken spiser Jeshua og disiplene et kveldsmåltid, hans siste måltid som ble Paktsmåltidet. Getsemane. Tatt til fange. "Rettsaken" Korsfestet kl.0900. Død kl.1500. Gravlagt ca 1800 (i solnedgangen) I grav FØR høytiden (med Pesachmåltidet (Sedermåltidet). Kapitlene
26 og 27
Kapitlene
14 og 15
Kapitlene
22 og 23
Kapitlene
13 og 19
Høytid:
1. dag
UBH
(Hag Ha'Matzot)
15. Torsdag Jeshuas ligger det første døgn i graven (fra før solnedgang onsdag til solnedgang torsdag). Jødene spiser Sedermåltidet, eller Pesachmåltidet, på denne første dag i Usyrede Brøds Høytid (UBH). Slik Torahen sier. Dette er den første høytid i Guds kalender ("Stor Dag"). - - - 19:31
2. dag
UBH
16. Fredag 2.døgn i graven. Kvinnene kjøper salve etter høytidssabbaten (solnedgang torsdag), da bodene åpnet igjen. - 16:1
(Complete
Jewish
Bible
CJB)
23:56 -
3. dag
UBH
17. Sukesabbat
Lørdag
3. døgn i graven. Oppstandelsen ved solnedgang på ukesabbaten (Jonategnet oppfylles). 12:38-40
16:4
9:31
10:34
11:29 -
4. dag
UBH
18. Søndag Kvinnene kommer til graven tidlig første dag i uken (senere kalt søndag), graven er tom, får vite at Jeshua har stått opp. Jeshua viser seg for Maria, men hun får ikke røre ham, for han har ikke vært hos sin Far og blitt "svingt" som "den første av førstegrøden av de oppstandne" enda (han måtte oppfylle svingkornbandet (3 Mos 23:11)). Senere, etter at han har blitt "godtatt" av sin Far, får de omfavne ham. Emmausvandrerne. Måltid på kvelden.
Ukesabbaten i UBH-tiden er utgangspunktet for tellingen fram til pinse (49+1 dag).
28:1-10 16:1-18 24:1-49 20:1-23
5. - 6. dag
UBH
19. - 20. Mandag Ikke spesifisert særlig. Fremdeles UBHs dager uten gjæret brød, symbolet på at Jeshua, vårt livs brød, har renset oss for synd (surdeig/gjær) og at vi skal fortsette å holde oss fra synd (forbli usyret etter renselsen symbolisert ved dåpen). 28:11-20 - 24:44-49 20:19
21:25
Høytid.
7. dag i UBH
21. Tirsdag Høytidsdag. Siste dag i De Usyrede Brøds dager.
2. høytid av 7 i Guds kalender.
Pesachtiden avsluttes.
3. Mos. 23:1-14 - - -
Jeshua var siden sammen med disiplene tidvis og gav dem instruksjoner mm.
Johannes 20:19 til 21:25 forteller mest om dette.
Les ellers fyldig om Pesachtiden og de andre av Guds årlige høytider eller Store Sabbater i høytidsartiklene på denne hjemmesiden
Til innledningssiden for høytider
Til hovedsiden
Tii messiansk.no
Husk:
En ny dag i Bibelen begynner etter solnedgang. Altså starter dagen med kvelden den foregående dagen.
Eksempel i tabellen: Sabbat lørdag betyr fra solnedgang fredag kveld -
 
v