(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-73317443-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
År 31
(mulig år 27)
Aviv
måned
fra sol
nedgang
-
til sol
nedgang
Hendelsene med Jeshua

Matteus Markus Lukas Johannes
6. dag
før Pesach
9. Fredag Ankommer Betfage i Betania fra Jeriko mot kvelden og tar inn hos Lazarus. Sender 2 disipler for å skaffe ridedyret. Spiser kvelds, Maria (Hebr. Miriam) salver hans føtter. Overnatter der 20:29-21:6 10:46-11:6 Luk 19:28-34
12:1-11
5. dag
før Pesach, ukesabbat
10. Sabbat
Lørdag
Rir inn i Jerusalem, Hoshanahrop, I følge Matteus driver han ut pengevekslerne denne dagen Denne og følgende dager overnatter han hos Simeon i Betanya 21:7-17 11:7-11 19:35-46 12:12-50
4. dag
før Pesach
11. Søndag I de følgende dagene underviste Jeshua, mange lignelser, Markus sier at dette var dageen med fikentreet og pengevekslerne. Fariseerne prøvde å finne feil hos ham. Nardussalving hodet. Judas forbereder forræderi. 21:18-26:5

26:6-16
26:14-16
11

11:12-19
19:47-21:37
22:1-6
Ingen omtale
3. dag
før Pesach
12. Mandag Tilbake til Jerusalem. Forbanner fikentreet. Til Tempelet for videre rensing og undervisning. Advarer mot fariseernes "surdeig" Intet 11:20-13:37 19:47-21:37 Ingen omtale
2. dag
før De usyrede brøds høytid
13. Tirsdag Disiplene spør Jeshua om hvor de skal forberede for høytiden (den 15.aviv)

Om kvelden denne dagen, som er begynnelsen på den 14. aviv, forberedelsesdagen da alt gjæret/usyret brød skulle ut av huset (men det var fremdeles lov å spise syret brød ut dagen), og lammet skulle slaktes var det som er nevnt i neste rekke skjedde:

26:17-19
12
14:12-16
22:7-13 Ingen omtale før kap 13 som gjelder denne kvelden (begynnelsen på den 14. aviv)
"Pesach for Herren,"

14. Onsdag Beredelsesdagen FØR Høytiden. Etter fotvasken spiser Jeshua og disiplene et kveldsmåltid, hans siste måltid som ble Paktsmåltidet. Getsemane. Tatt til fange. "Rettsaken" Korsfestet kl.0900. Død kl.1500. Gravlagt ca 1800 (i solnedgangen) I grav FØR høytiden da jødene spiste Pesach/påskemåltidet (Sedermåltidet). Ved bordet
26:20-30

etter måltidet
26:31-27:61
Ved bordet
14:17-26

etter måltidet
14:27-15:47

Ved bordet
22:14-38

etter måltidet
22:39-23:55

Ved bordet
13:1-17:6

etter måltidet
18:1-19:42
18
Høytid:
1. dag
UBH
(Hag Ha'Matzot)
15. Torsdag Jeshuas ligger det første døgn i graven (fra før solnedgang onsdag til solnedgang torsdag). Jødene spiser Sedermåltidet, eller Pesachmåltidet, på denne første dag i Usyrede Brøds Høytid (UBH). Slik Torahen sier. Dette er den første høytid i Guds kalender (Også kalt "Stor Dag"). 26:5 14:2 - Høytiden = De usyrede brøds høytid
19:31
2. dag
UBH
16. Fredag 2.døgn i graven. Kvinnene kjøper salve etter høytidssabbaten (solnedgang torsdag), da bodene åpnet igjen. - 16:1
(Complete
Jewish
Bible
CJB)
23:56 -
3. dag
UBH
17. Ukesabbat
Lørdag
3. døgn i graven. Oppstandelsen ved solnedgang på ukesabbaten (Jonategnet oppfylles). 12:38-40
16:4
9:31
10:34
11:29-30 -
4. dag
UBH
18. Søndag Kvinnene kommer til graven tidlig første dag i uken (senere kalt søndag), graven er tom, får vite at Jeshua har stått opp. Jeshua viser seg for Maria, men hun får ikke røre ham, for han har ikke vært hos sin Far og blitt "svingt" som "den første av førstegrøden av de oppstandne" enda (han måtte oppfylle svingkornbandet (3 Mos 23:11)). Senere, etter at han har blitt "godtatt" av sin Far, får de omfavne ham. Emmausvandrerne. Måltid på kvelden.
Ukesabbaten i UBH-tiden er utgangspunktet for tellingen fram til pinse (49+1 dag).
28:1-10 16:2-18 24:1-49 20:1-23
5. - 6. dag
UBH
19. - 20. Mandag Ikke spesifisert særlig. Fremdeles UBHs dager uten gjæret brød, symbolet på at Jeshua, vårt livs brød, har renset oss for synd (surdeig/gjær) og at vi skal fortsette å holde oss fra synd (forbli usyret etter renselsen symbolisert ved dåpen). 28:11-20 - 24:44-49 20:30-31
Høytid.
7. dag i UBH
21. Tirsdag Høytidsdag. Siste dag i De Usyrede Brøds dager.
2. høytid av 7 i Guds kalender.
Pesachtiden avsluttes.
3. Mos. 23:1-14 - - -
Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Pesach og De usyrede brøds høytid
pesachtabell
Nedenfor har vi stilt opp en skjematisk oversikt over Jeshuas siste dager. Som vi vet, hadde disse tilknytning til den bibelske påsken, Pesach som jødene feiret etter Guds forordning ved utgangen av Egypt og som ble lovfestet på Sinai berg.

Tabellen viser Jeshuas bevegelser fra den 6. dagen før
han ga sitt liv, og videre ut hele høytidsperioden. Vi
har lagt inn bibelstedene som dataene er hentet fra og vi
synes dette gir en intim og god oversikt over denne
perioden som vi vet Jeshua gruet seg for, men som han
likevel ville gjennomføre på sin Fars og sitt eget Ord.
For så høyt har Gud elsket Verden at han ga sin Sønn den
førstefødte for at hver den som tror og har tillit til ham ikke
skal gå fortapt, men ha evig liv


Joh 3:16
Jeshua var siden sammen med disiplene tidvis og gav dem instruksjoner mm.
Johannes 20:19 til 21:25 forteller mest om dette.
Les ellers fyldig om Pesachtiden og de andre av Guds årlige høytider eller Store Sabbater i høytidsartiklene på denne hjemmesiden (egen knapp).
Til innledningssiden for høytider
Til hovedsiden
Tii messiansk.no
Husk:
En ny dag i Bibelen begynner etter solnedgang. Altså starter dagen med kvelden den foregående dagen.
Eksempel i tabellen: Sabbat lørdag betyr fra solnedgang fredag kveld -

Det er ikke liketil å legge hendelsene fra Jeshua ankom Betfage og overnattet hos Lazarus til de eksakte tidspunktene fram til paktsmåltidet etter solnedgang den 13. aviv. Johannes er den som omtaler påsketiden riktig, Matteus og Markus er ikke så nøye med betegnelsene her, det kan skyldes oversettelsene. Grekerne brydde seg ikke så mye om slike "praktiske" ting! Lukas er nærmest uforståelig angående hva påsketiden består av ang dager og datoer. Vi tror at mye av slike detaljer er blitt borte i oversettelsene. Men går vi til omtalen av den originale påsken, eller Pesach med De usyrede brøds høytid i 2 Mos 12; 3 Mos 23; 5 Mos 16 og alle de andre stedene om dette i Torahen, så klarer vi å finne ut hvordan dagene og datoene på selve 14.-21. aviv skal forstås. Evangelistene har opplagt ikke tatt avskrift av hverandre! Og de utfyller hverandre selv om de ikke alltid legger hendelsene til samme dag, heller ikke her i den tiden tabellen omfatter. Men det gjør ikke så mye! Det er likevel viktig at tiden mellom den 13. og til Jeshuas oppstandelse er riktig, for det er så mye forvirring der ute om dette -
På Jeshuas tid var antagelig begrepene litt utvannet slik at Høytiden som er den 15. aviv etter hvert hadde fått betydningen hele perioden fra den 13. til den 21. aviv. Men opprinnelig er  den 14. aviv dagen
(som altså begynner etter solnedgang dagen før), da alt syret skulle ut av huset, og ved 15 00 tiden ble pesachlammet slaktet i Tempelet. Etter solnedgang denne 14. begynte De usyrede brøds høytid. På denne kvelden spiste jødene lammet til minne om utgangen av Egypt.
Jeshua spiste ikke dette måltidet denne høytidskvelden! Det var jo han som lot seg "slakte" den 14. på treet/korset. Det måltidet han spiste med disiplene og som ga utgangspunktet for paktssymbolene brød og vin, spiste han på kvelden etter solnedgangen den 13. aviv, altså på den 14. aviv. Dette var derfor ikke påskemåltidet, men et regulært kveldsmåltid hvor brødet fremdeles var syret.
Det er denne handlingen (brød og vin) han ber oss minnes til minne om den pakten vi har med Gud ved Jeshua, han som gjorde den mulig ved å ta våre synder på seg slik at vi kan få starte et nytt liv i tro og tjeneste for Gud.

 
v