Året 2018
Beskrivelse
Merk at alle høytidsdatoer begynner etter solnedgang dagen før
den datoen som står i oversikten. Det er solnedgangen som starter ny dag i bibelsk kalender (se skapelsesberetningen mm.). Vi har for ordens skyld skrevet det i rubrikkene. I den gregorianske kalenderen begynner som kjent "dagen" ved midnatt. Men for å bestemme det må en jo ha klokke og andre tidsinntetninger. Gud har gitt oss sin klokke, månen og sola -
Israelsk, rabbinsk, beregnet dato.

Merk at navnet på nyttårsmåneden er Aviv. Men etter Babylon tok jødene i bruk navnet Nisan
Vi bruker Aviv
Dato etter bibelsk
metode*

*les om kalenderen her
1. aviv (også kalt nisan). Nyttår ved nymåne Rosh Chodesh og avivt byggkorn Lør.17. mars
(etter solnedgang 16.)
Søndag 18. mars ved/etter solnedgang Israel
14. aviv
«Påske for Herren»
Pesach
Paktsmåltidet (Lords Supper), "Påske for Herren". Dette er ikke en høytid, men en minnehandling for den som ser verdien i å holde "nattverd"/paktsmåltidet den kvelden den ble opprettet. Holdes etter solnedgang den 13. aviv, altså den 14. aviv, beredelsesdagen og korsfestdagen. Noen praktiserer fotvask som en seremoni før paktsmåltidet.
Den bibelske høytidsperioden "De usyrede brøds dager - UBH"  begynner påfølgende kveld, etter Jeshuas død og begravelse.

Les artikkelen om denne dagen her
Tors. 29. mars om kvelden.
Dette er paktsmåltidet!
Søndag 1. april (sabbaten 31. mars etter solnedgang Israel)
De usyrede brøds høytid
Hag HaMatzot

15 - 21. aviv
15. aviv,
1. Høytid.
21. aviv,
2. Høytid
Etter Jeshua er lagt i grav begynte høytidsperioden: "De usyrede brøds dager" UBD. Den 1. dagen (15. aviv) er høytiden i Guds kalender, med sedermåltidet, det bibelske påskemåltidet .

Perioden varer i 7 dager og avsluttes den 21. aviv med ny høytid. I denne perioden spises ikke gjæret/syret brød.

Den søndagen («første dag i uken») som finnes innen disse 7 dagene, kan Jeshuas oppstandelse minnes. Les mer om dette i påskeartiklene på denne hjemmesiden.

Den ukesabbaten som alltid finnes innen denne 7 dagers perioden er utgangspunktet for tellingen fram til pinse (49+1 dag = 50 dager)
Lør. 31. mars. Starter fre. 30 om kvelden.
Seder eller "påskemåltidet" innleder da høytiden.
Mandag 2. april (søndag 1. etter solnedgang Israel)
Førstegrødens fest Svingningen for Gud av det første kornbåndet (Tanakh/GT)

Jeshua (første av førstegrøden) sin oppstandelse (NT)
Innsamlingen og svingingen av den første grøden av årets bygg for Jehovah er opprinnelsen til denne dagen i De usyrede brøds dager. Den faller alltid på 1. dag i uken (søndag), som begynner etter solnedgang lørdag (ukesabbaten). I NT tider feires Jeshuas oppstandelse, han som er "Den første av førstegrøden av de oppstandne" (1 Kor 15:20)!

(Rabbinsk jødedom har dessverre endret den bibelske dagen for denne festen, fra den første dagen i uken (søndag) og til den første dagen i De usyred brøds høytid! Det gjør at deres pinse Shavuot, kan falle på hvilken som helst ukedag, ikke bare søndag.
Søn. 1. april. Søndag 8. april
(etter solnedgang sabbaten 7.) Denne "første dag i uken" kan vi feire Jeshuas oppstandelse: ("svingkorn-bandets" oppfyllelse)


Siste dag i Usyrede brøds Høytid.
21. Aviv
2. Høytid
Syv dager etter De usyrede brøds høytid startet, avsluttes denne "påsketiden" med en høytid til. Den andre av Guds syv årlige høytider
Det er helligdag og Stor Sabbat. Den feires ved at vi har fri fra jobb, har gudstjenestesamling og eller har det fint sammen med venner og familie. Har vi ikke det, så lager vi feiring for oss selv! Gud møter opp for det er hans "avtalte tider" vi feirer på disse stor-sabbatene.
Fre. 6. april (etter solnedgang 5.)
Avslutning av "De usyrede brøds dager", med høytid nr. 2
Søndag 8. april
(etter solned-gang sabbaten 7.)
Pinse
Shavuot
3. Høytid
Det telles 49+1 dag etter ukesabbaten i "De usyrede brøds dager" (påsketiden). Da er det shavuot/pinse. Denne faller alltid på en «første dag i uken», søndag (3 Mos 23:15-16). I apostolisk tid: til minne om da den første Menigheten fikk Guds Ånd som Jeshua lovet og fremdeles lover den som vender om og lar seg døpe (Apg 2:38). Merk: Av en eller annen grunn har ortodoks jødedom laget et annet utgangspunkt for tellingen fra pesach fram til shavout/pinse. Men Bibelen er klar på hvilken dag som er pinse. Vi må likevel i venstre rubrikk skrive det rabbinsk kalender sier ... Søndag 20. mai .
(fra lørdag 19. etter solnedgang).

Fastsatt av rabbinatet -
Søndag 27. mai
(etter solnedgang sabbaten 26.)

Bibelsk telle-måte
Basunhøytiden
Yom Teruah
4. Høytid
1. dag i den 7. måned. Til påminnelse om Jeshuas gjenkomst. Fra kvelden søndag 9. september til kvelden mandag 10. september Fra kvelden tirsdag 11. sept. til kvelden onsdag 12.
Soningsdagen
Yom Kippur
5. Høytid
Til påminnelse om at Jeshua vil fjerne sløret fra jødenes øyne (som nasjon) så de ser at han er Messias. Satan bindes for «De tusen år». (Asazelbukken). Det er enda mer symbolikk. Les om høytidene! Fra kvelden tirsdag 18. september til kvelden onsdag 19. -Fra torsdag 20. september om kvelden til fredag 21. om kvelden
Løvhyttefesten
Sukkot
6. Høytid (1.dagen)
Påminnelse om at Guds Rike skal opprettes på Jorden etter Jeshuas gjenkomst. De «Tusen År», med fred og omvendelse for Verden begynner.
En syv dagers festtid med rikelighet av alt! Gavetid!
Første dag er høytidsdag...
Fra kvelden søn. 23.sept. - t.o.m solnedgang søn. 30. sept Første døgn er høytid. Fra kvelden tirsdag 25. september til onsdag 3. oktober, om kvelden.
"Den siste Store Dag" i Løvhyttefesten
Shemini Atzeret
7. Høytid
Lvhyttefestens syv dager går direkte over i den Siste Store Dag. Dette er den 7 høytiden av syv. Påminnelse om den 2.  oppstandelse etter "De tusen år", og den siste dom før vår tidsalder slutter og Evigheten begynner, da kan Gud Fader selv komme ned til en renset og ny jord. Fra kvelden søn. 30. sept. til  kvelden mandag 1. oktober.
Døgnet er høytid og avslutter Guds Høytider dette året.
Fra ons. 3. okt. om kvelden til tors 4. okt om kvelden.
Merk Alle datoer begynner kvelden før (de fleste ganger nevnt i parantes her). "Om kvelden"? Vi bruker israelsk solnedgangstid til bestemmelse av når "kvelden" begynner -
OBS Lurer du på når "solnedgang" er å forstå i vårt land?
Etter å ha prøvd flere løsninger om dette har vi fått en god løsning av en jødisk venn. Vi her nord har jo problemer med "soluret" midt på sommeren og om vinteren, da solen enten ikke går ned, før den går opp igjen (midnattssol), eller at den ikke går ned fordi den ikke har gått opp, på lang tid (vinter i Nord-Norge), den er rett og slett borte!

Når Messias kommer vil han sette dette i stand, men inntil da har vi funnet en god løsning, synes vi:
Når solen går ned i Israel, bruker vi det samme klokkeslettet her. Går solen ned i Israel kl 1800, så bruker vi 1800 her også, selv om vi ligger en time bak. Vi bryr oss ikke om vår egen solnedgang siden vi bruker Israel som utgangspunkt, nå i våre dager, hvor dette er blitt mulig. 

Israel vil bli utgangspunktet for alt som har med tid å gjøre, en gang, så vi bruker altså Israel som utgangspunkt allerede nå!
Hvor finner vi solnegangstiden i Israel? Bruk denne linken! God Høytid!
*Gud har satt himmel-legemene på himmelen for bl.a å vise oss tiden for sine høytider
(1 Mos 1:14).

For 2018:
Forutsetningen for høst-høytidenes datoer er at nymånen observeres på den forventede nymånekveld. Da begynner den viktige 7. måneden.
Klikk her
Hjemmet, kan være en "synagoge"!
Les om hvordan messianske kan møtes her!

Møtetavle og høytidskalender.
Dette er en "gjør kjent" møtetavle for hjemme-
siden
Bibelensier og Messiansk.no. Vi tar inn og
gjør kjent lokale og landsdekkende begiven-
heter vi ser viktige i arbeidet med å gjøre
Bibelens Gud og Messias kjent, og også å
skape forståelse for jødenes spesielle status
i Guds verdensvide frelsesplan.
Vi kan ikke gå god for alt som sies på de forskjellige møtene, det må være møte-arrangørenes ansvar -
  Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug
Når? 2018 Vertskap/Arrangør
Søn. 23. sept. til
mand. 1. okt.

OBS Den 9. september begynner den avsluttende høytidsmåneden! Se høytidskalendren lenger nede.
Norsk Løvhyttefest!
"Troens Hebraiske Røtter" inviterer til Løvhyttefest på Solheimen Konferansehotell i 3528 Hedalen som ligger i Sør Aurdal i Valdres, sør for Bagn som er sør for Fagernes. Det kreves mye å arrangere dette i Norge, så meld deg på og bli kjent med folk som i glede tar Bibelen på alvor!

http://solheimenhotell.no/no/
Troens hebraiske Røtter
http://www.troens-hebraiske-roetter.org/
Uke 33. Nord Norge
Tirsdag 14. til søndag 19. august
Chuck Cohen er en skattet, jødisk lærer og forkynner fra Jerusalem. Et av hans hovedemner er å la kristne og andre forstå hvilken "rolle" jødene og Israel har i Guds frelsesplan. Alle som kjenner det skurrer når Israel blir nevnt, må høre dette budskapet fra Cohen. Antisemittisme og erstatningsteologi er noe som er sterkt tilstede i endel kristne forsamlinger. Slik kan det ikke være, i følge Guds Ord!
Programmet er slikt
Uke 33, i Nord-Norge
Tirsdag 14. august: Baptiskirken Harstad, 19.00
Torsdag 16. august: Israelforening i Lofoten
Fredag ??17. august: Klippen Lofoten, 19.00
Søndag 19. august: Filadelfia Bodø i samarbeid med Israelforening Salten.
Her er et intervju med Cohen så du kan bli kjent med ham på forhånd. Litt tilbake i tid, men like aktuelt.
KLIKK HER
Baptiskirken Harstad
Israelforeningen, Lofoten
Filadelfia Bodø
     
  2017 (for å markere når Shalom Hamar ble grunnlagt)  
Hva skjedde Beskrivelse Vertskap/Arrangør
  Merk:
Møter og arrangementer i
Shalom Hamar Fellesskapet på Hamar
kan du bli informert om på deres hjemmeside her
 
2017
Lørdag 25.mars kl 1200
Hamar
Shalom Hamar Fellesskapet ønsker velkommen mennesker som søker Gud og fellesskap med andre som vil vite mer om Guds Ord i Bibelen, men som ikke helt finner et fellesskap. På grunn av at dette er et hus-fellesskap, bes du ringe eller melde din interesse på
Mobil 412 10701, eller
E-post lars.alhaug@rocketmail.com
Shalom Hamar Fellesskapet
Mer om det her

Og også på Facebook her
2017
Lørdag 21. januar kl. 1200
Hamar
Shalom Hamar. Invitsjon til samling av folk i regionen som lengter etter fellesskap med andre som søker etter Bibelsk sannhet og visdom. Dette er et "rop i skogen" fordi arrangøren tror det må være andre "der ute" som har det som dem! Klikk her for mer informasjon og kontakt Shalom Hamar Fellesskapet v/
Lars og Jolanta Alhaug og Amos Kortu.
Vil du ha gjort kjent noe arrangement som du tror  er i "vår gate" inn på denne tavla, må du bare ta kontakt! Det er mange som leser siden vår.
Bruk kontaktknappen på menyen oppe til venstre -

Leter du etter
Høytidskalenderen? Den ligger under "møtetavla", bla deg nedover
HØYTIDSKALENDEREN
Datoene for de bibelske høytidene er nå klare fram til pinse for 2018!
Den beregnede kalenderen er hentet fra jødisk kalender og lagt ut i den andre rubrikken fra høyre.
Kalenderen som framgår av observasjon i Israel er helt til høyre
Vil du vite mer om Guds Høytider kan du klikke her

OBS
"Shalom Hamar Fellesskapet"
følger den bibelske (observerte) kalenderen.  
Vi bruker sikre kilder fra Israel om dette.
= møter som er arrangert

"Shalom Hamar Fellesskapet" ble etablert våren 2017 og har sine samlinger i Hamarregionen. De som ønsker å bli kjent med andre som lengter etter å lære om og å dele hele Guds Ord, fra side en til siste side i Bibelen, kontakt oss! Vi tror det må være flere enn oss som vil kjenne Gud bedre.
Verden er så urolig og mange ting skjer,
men Guds Ord står fast.

Kontakt oss gjerne på telefon 412 10701
e-post: lars.alhaug@rocketmail.com
Møtetavla her vil opplyse om arrangementer.
Hilsen "Shalom Hamar"

Klikk her for mer informasjon om Shalom Hamar og deres møter
OPPDATERT 2. sept. 2018