NN. tar opp homofilispørmålet i Hamar Arbeiderblad 9. januar og spør meg om ikke Gud også har skapt de homofile, eller egentlig det homofile? Først vil jeg si at jeg ikke dømmer noen for det Gud sier er synd. Jeg viderebringer det Gud sier. Rettledningen (Torahen) og bedømmelsen eller dommen hører ham til, ikke meg! Det jeg ofte gjør er å vise hva den liberale, etter hvert ugudelige kirken driver på med, nemlig forlate Guds Ord som fundament for sin lære. Den hjelper sannelig ikke mennesker som lever utenfor Guds mening med livet. Den hjelper dem til å fortsette dette livet i den tro at det er med Guds velsignelse! Dette er selvsagt ikke noe Gud har gitt dem myndighet til.

Har Gud skapt det homofile? Skapelsesberetningen forteller at da Gud hadde skapt alt så var det "såre vel". Når ting er såre vel for Gud, da betyr det at det er etter hans Standard hans målestokk hans Torah, etter hans fullkomne lover og kjærlighet, det han definerer som kjærlighet. Da hadde han avsluttet skapelsen ved å sette kronen på verket ved å skape mannen og kvinnen etter sin lignelse (lignende seg selv). De ble skapt mannlig og kvinnelig og gitt budet om å være ett og bli mange. Guds mening med menneskene er å få en "brud" en "ektefelle" i form av et folk som er trofast mot ektepakten hans og elsker ham slik han elsker oss! 
Hvis vi studerer Bibelen nøye så ser vi at hele Bibelen snakker om en utvalgt brud, en forlovelse (en ektepakt om et framtidig ekteskap) og et endelig bryllup mellom Messias og denne bruden. Hun må i "forlovelsestida" holder seg ren. Dette bibelske budskapet har Gud lagt ned i ekteskapsordningen mellom mannen og kvinnen. Alle samfunn som har hatt vekst og medgang har (hatt) denne ordningen som byggekloss. De gamle imperienes dødsstøt derimot,  kom som følge av vellevnet og fri flyt av alt som apellerer til menneskenaturen
(Gal 5:19-21), men som i troende samfunn holdes nede og bekjempes ved lydighet til Guds morallover og med Guds Ånds hjelp (Gal 5:22->) -

Men så kom syndefallet. Det skjedde ved at djevelen sådde sin løgn i den første kvinnen: "Har Gud virkelig sagt...? Neida, dere kommer slett ikke til å dø ..."
(1 Mos 3->). Så forteller Bibelen videre hva som skjedde med den herlige, edenske tilstanden de to første menneskene levde i. På grunn av ulydighet mot Guds fullkomne undervisning og bud (Torah), ble mennesket kastet ut av Eden og vi kan se hvilke følger det fikk og får når vi følger våre egne skrøpelige ideer og løsninger og moral. Verden blir ikke akkurat bedre med åra?

Paulus skriver i Romerbrevet hvordan menneskene, på grunn av djevelens løgn, forlot Gud, ble ulydige, gudløse og begynte med allslags synd hvor spesielt alle former for kjønnslig aktivitet alltid har en "opphøyet" plass. Teksten begynner slik:

"Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett" (Rom 1:18).

"Urett" er her et ord som betyr brudd på Guds Lov. Teksten videre går i detalj om hva dette resulterte i. 

Homofili er ikke fra Gud, det er heller ikke noen annen synd, for hos Gud kan synd ikke overleve. Men Gud tilbyr enhver som synder, og som ønsker å komme ut av den, hjelp til akkurat det. Gud sier ikke til en synder (syndere er vi i utgangspunktet alle): "La Yeshua ta på seg dommen som venter deg, så kan du bare fortsette i din synd." Nei, han sier: - Vend deg bort fra din synd og kom tilbake til meg, så skal du bli renset slik at du får leve (også evig når den tid kommer). Videre sier Yeshua (Jesus):

"Kom til meg dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile
(Matt 11.28)."

Gud tilbyr altså løsningen for oss alle når det gjelder våre ugudelige veivalg. Vi kan komme til ham, slik han helt fra starten har villet det - For ham er ingenting umulig -

Siden ordet kjærlighet ofte tas inn i dette temaet vil jeg nevne hva Gud sier kjærlighet (overfor ham) er: "Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge.
(2 Johannes brev 1:6).


 
 
Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Har Gud skapt homofili?
Artikler, innlegg  og  kronikker