Frukt og grønt med korn og kjerner av alle slag var
den første matloven Gud ga menneskene
(1 Mos 1:29).
Det har nok sin grunn - Vår hjemmeside er ikke en side
for vegatarisme, for vi finner ikke hold i Bibelen for at
vi ikke kan spise kjøtt. Derimot er ikke alt "kjøtt"
ment som menneskemat!

Men før vi begynner vil vi gjerne fortelle denne historien
som på munter måte forteller hvordan djevelen
ønsker at vi skal få et liv med sykdom, når vi først har fått
et liv!:

I begynnelsen dekket Gud Jorden med brokkoli, linser,
blomkål og spinat, alle slags kjerne og frøbærende grønnsaker og frukt av alle slag og farger, slik at mennesket kunne leve lange liv med god helse.

Så, ved bruk av Guds rike gaver, skapte satan iskrem i magnum størrelse. Og satan sa:
"Vil du ha en topping med varm sjokolade på den?" Og mannen sa: "Ja!" Og kvinnen sa: "Kan jeg få en også, en med sukkerkuler og jordbærsaus!" Og se, de la på seg 5 kilo. 

Og Gud skapte den sunne youghurten slik at kvinnen kunne beholde den figuren mannen hennes setter så pris på.

Og satan kom fram med hvitt mel fra hvetekornet og sukker fra sukkerrøret, raffinerte det og kombinerte dem. Og kvinnen gikk fra størrelse 36 til 40.

Da sa Gud: "Prøv grønnsakssalaten min." Da satte satan fram fram Gorgonsola-ost, dressing og hvitt hvitløksbrød ved siden av. Og mannen og kvinnen åpnet beltene etter måltidet. Da sa Gud: "Jeg har gitt dere grønnsaker, og rapsolje til å steke dem i." Djevelen svarte med å gi dem kokos-frityrstekte kongereker, smørdampede hummer-klør - og grillede kyllingbryst i en så stor porsjon at den trengte en egen tallerken. Mannens kolesterol gikk gjennom taket.

Da kom Gud med poteten, lavt fettinnhold, full av potassium og sunn næring. Satan tok den og skrelte av det sunne skallet og strimlet det stivelsesrike delen til chips, frityrstekte dem i fett av svin og tilsatte svære mengder salt. Mennsket økte i vekt med enda flere kilo. Gud bød da fram joggesko slik at hans barn kunne bli kvitt de ekstra kiloene.

Satans trekk var å gi menneskene kabel-TV med fjernkontroll slik at mennesket ikke trengte å gå fram og skifte kanaler. Og mannen og kvinnen lo og gråt foran det flakkende lyset fra skjermen, og de begynte å gå i joggedresser med stretch.

Da ga Gud dem magert kjøtt av kylling og fisk til grønnsakene, slik at de kunne få færre kalorier i seg, men likevel få stillet apetitten. Satan slo til med McDonalds og den billige, doble cheeseburgeren og han spurte: "Vil du ha pommes frites til burgeren?" "Ja, sa mennesket, og lag dem ekstra store!" Og satan sa: "Det er godt." Og mannen og kvinnen fikk hjerteinfarkt.

Gud sukket ----- så skapte han mangesidig by-pass kirurgi. Da klukket djevelen og skapte Helseetaten -

Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Vår side om helse
  I bekymring svinner mitt liv,
årene går med sukk.
Min styrke svikter på grunn av min skyld,
og bena i min kropp blir veike.
Sal 31:11
  Jeg priser Herren, som gir meg råd;
ja, også om natten får jeg rettledning i mitt indre.
Sal 16:7
Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere.
1 Kor 3:16-17
Eller
Basisen for vår side om helse
Vår helseside tar utgangspunkt i Hva Gud sier om dette i Bibelen. Gud har ikke bare gitt oss sin Torah (undervisning, bud og forskrifter) om hvordan vi skal pleie vårt åndelig forhold til ham og til våre medmennesker, han vet hvordan vi er skapt og at vi ikke fungerer godt om vi ikke har god helse, selv om han selvfølgelig også bruker mennesker som har et eller annet helseproblem! 
Uansett helsemessige forhold kan alle be! Bønn er et så kraftig virkemiddel at vi ofte ikke forstår det. Gud er i stand til å gjøre alt selv, men han vil at vi skal stille våre talenter og nådegaver til hans disposisjon og han vil vi skal be. Det er slik Guds Standard viser seg gjennom vanlige mennesker og som gjør at andre kan ønske å bli som dem -.....

Noen kristne forkynnere mener at en kristen ikke skal kunne bli syk. Da er det noe ufullkomment med troen til vedkommende. Det sies ikke rett fram lenger, men det ligger en slik anklage i bunnen. Dette er et vanskelig spørsmål, for har ikke Gud lovet å være vår Lege om vi gjør som han sier?:

Jehovah sa: "Dersom du hører på Jehovah din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg spare deg for alle de sykdommer jeg la på egypterne. For jeg er Jehovah, din lege."
(2 Mos 15:26).

Her ser vi at det er et hvis. Og slike hvis er det mange av fra Guds munn. Han holdt en skjellsettende preken til israelittene, via Moses rett før de skulle innta Kanaans land, at hvis de ville være lydige mot hans pakt og den Torah som hørte den til, og er grunnlaget for senere pakter, ville de bli overøst med velsignelser. Om de forlot eller brøt disse paktsvilkårene ville de komme under forbannelse. Dette sa de ja til! I denne velsignelsen lå også løfte om god helse og langt liv:

Vi vil gjerne vise dette for deg som leser, for det gjelder alle som er i pakt med Gud også oss som er det ved aksepten og tilliten til Messias Jeshua som vår Frelser og Forsoner med Gud Fader:

Hvis du er lydig mot Jehovah din Gud og legger vinn på å leve etter alle hans bud som jeg gir deg i dag, vil Jehovah din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Jehovah din Gud:
Velsignet være du i byen og velsignet ute på marken!
Velsignet være din livsfrukt og grøden av din jord, det dine husdyr bærer, avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe!
Velsignet være din kurv og ditt bakstetrau!
Velsignet være du når du kommer inn, og velsignet når du går ut!
Når dine fiender reiser seg mot deg, vil Jehovah sørge for at de blir slått av deg. Drar de ut mot deg på én vei, skal de flykte for deg på sju veier.
Jehovah skal by sin velsignelse være med deg i din matbod og i alt ditt arbeid. Jehovah din Gud vil velsigne deg i det landet han gir deg.
Jehovah vil gjøre deg til et hellig folk for seg, slik som han med ed har lovt deg, så sant du holder budene fra Jehovah din Gud og går på hans veier.

Alle folk på jorden skal få se at Jehovahs navn er nevnt over deg, og de skal frykte deg.
Jehovah skal gi deg rikelig av det som godt er, både barn og avkom i buskapen og grøde på marken, på den jorden Jehovah med ed lovte dine fedre at han ville gi deg. Jehovah skal åpne for deg sitt velfylte forrådskammer, himmelen, og gi landet regn i rette tid og velsigne alt du gjør med dine hender.
Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne.
Jehovah vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Alltid skal du ha fremgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder budene fra Jehovah din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vinn på å leve etter dem.
Du må ikke vike av til høyre eller venstre fra noen av de budene jeg gir deg i dag, så du ikke holder deg fra andre guder, men begynner å dyrker dem
(5 Mos 28:1-14)

Men også troende blir syke. Kommer det av at de ikke gjør som Gud sier? Ja, hvem er det som gjør som Gud sier i alt? Vi skal ikke si at noen er bedre enn andre innen de troendes rekker, men mange har forlatt mye av Guds Ord, spesielt det om hans Standard, hans Torah, feilaktig og lett ironisk kalt "moseloven". Mange av Guds bud er fjernet og troende mennesker spiser ting som Gud har sagt vi ikke skal spise og som ikke er laget som menneskemat (det kommer vi til litt lenger ned i artikkelen). Men også de som, i troen og tilliten til Jeshua, ønsker å gjøre som Gud sier, blir syke. Vi kan lese i både evangelien og i brevene at hengivende og troende ble syke. Jeshuas meget gode venn ble det, og døde i for tidlig alder:

En mann som hette Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, den byen der Maria og hennes søster Marta bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med sitt hår. Lasarus som ble syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jeshua og sa: "Herre, han som du er så glad i, er syk."
Da han hadde fått høre at Lasarus var syk, ble han enda to dager der han var ...

(Joh
11:1-3 og 6).

Jeg har også funnet det nødvendig å sende Epafroditus tilbake til dere. Han er min bror, min medarbeider og stridskamerat, den utsending dere sendte for å hjelpe meg med det jeg trengte. Han lengtet etter dere alle sammen og var urolig fordi dere hadde hørt at han var blitt syk. Han var også virkelig syk, døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, ja, også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg (Fil 2:25-27).

Også Paulus ble syk. Det forteller han i
Gal 4:13
En annen venn av Paulus, Trofimus ble også syk på en av reisene med Paulus
(2 Tim 4:20).

Gud tillater sykdom også for sine
Gud kan la oss bli syke av forskjellige årsaker:

- Vi kan ha begynt å leve utenfor hans Standard, uten helt å vite det, fordi vi er blitt "slappe" eller lunkne med statisk og rutinepreget trosliv.

- Vi kan leve usunt og spise ting han sier ikke er menneskemat.

- Vi kan stresse og mase og bekymre oss slik at kroppen sier fra og til sist blir syk så vi må stanse opp.

- Vårt åndsliv er i kaos.

- Vi har ikke fred med oss selv eller omgivelsene.

- Psykosomati er et fint ord for at ånden, sinnet, ikke er harmonisk. Det gir ofte til kjenne i fysiske lidelser.

Selv, når vi en sjelden gang blir syke, spør vi oss om Gud vil si oss noe og senker farten vår så vi blir svake nok til å¨høre og lyde ham og hans råd (torah). Ofte har det gitt resultat. Men uansett, la oss slå fast at selv hengivne Gudsmenn i Bibelen ble syke. Jakob, disippelen, visste også dette og han skrev ned Jeshuas ord til oss om hva vi skal gjøre da:

Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blandt dere syk? Han skal kalle til seg Menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn (som er navnet Jehovah!). Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder (noe som kan føre til sykdom), skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye (Jak 5:13-16).

Når det gjelder Guds lover om ren og uren (sunn og usunn også) mat så klikk denne lenken her

Bekymringer, angst og frykt
Det er ganske mye  mer vi skal skrive om helse, det kommer. Men se foreløbig disse skriftstedene som handler om nettopp bekymringer, frykt og angst som årsak til fysiske plager:


I bekymring svinner mitt liv, årene går med sukk. Min styrke svikter på grunn av min skyld, og bena i min kropp blir veike (Salme 31:11).

Fordi du straffer i din harme, er ingenting friskt i min kropp; mine lemmer er syke fordi jeg har syndet. Min syndeskyld stiger over mitt hode, den er som en byrde, for tung for meg. Jeg har stinkende sår, som renner av verk, fordi jeg var så uforstandig. Jeg er kroket, fullstendig nedbøyd, jeg går og sørger dagen lang. Mine hofter er fulle av verk, ingen ting er friskt i min kropp. Jeg er fullstendig kraftløs og knekket; jeg skriker fordi mitt sinn er i opprør. Jehovah, du ser hva min lengsel er, mitt sukk er ikke skjult for deg. Mitt hjerte hamrer, kraften svikter, selv mine øynes lys er borte. Mine venner og frender snur seg bort fra min plage, mine nærmeste holder seg på avstand (Sal 38:4-12).

Skynd deg og kom meg til hjelp, Herre, du som er min frelser (Sal 38:23)!

Om kropp og sjel forgår, er Gud for evig min klippe og min del (Sal 73:26).

Guds Ord om hva vi kan spise med hans velsignelse Klikk

Til toppen
Til hovedsiden