Spørsmål fra lesere
  og svarene fra oss

  Derfor holder vi, fra den dag vi hørte det, ikke opp med å be for dere, og vi ber om at dere må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,
Koll 1:9

Og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem om, fant han at Daniel og vennene ti ganger overgikk alle de tegnsutleggere og åndemanere som fantes i hele hans rike.
Daniel 1:20
Å frykte Jehovah er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.
Salmene 110:10
Bibelen sier og Messiansk.no
På denne siden kan du stille dine spørsmål.
Vi skal svare så langt vi klarer utfra den innsikt
Gud har gitt oss og med støtte fra Bibelens egne
ord og skriftsteder.

Det vil komme fram av teksten der hvor vi også benytter oss av f.eks. historiske kilder som støtter de bibelske.

Ditt spørsmål kan du stille via vanlig e-post her. Spørsmålet ditt og vårt svar vil kunne bli brukt til hjelp for andre som har lignende spørsmål. Selvsagt helt anonymt, kun fornavn. 
Guds navn?
Det er interessant det dere skriver om navnene til Jesus/Jeshua og Gud, og hvordan de arameiske/hebraiske versjonene faktisk gir mening. Jeg kunne tenke meg å bruke disse navnene på Gud og Hans Sønn som i seg selv også betyr noe. Men det er den endeløse debatten om hvordan JHVH skal uttales... Slik jeg har forstått det, er det Jehovah og Jeshua (og ikke Jahve og Jahshua)?
David K.O.K. G
Svar
Himmel og helvete?   
Kristendommen har forestillingen om at de som går fortapt havner i "helvete" et sted kirken har lært oss om, det brenner med evig ild, og hvor disse pines for all tid.
Jeg er av dem som ikke tror dette, men tror at de som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, selv etter at de har skjønt alt om ham og dermed må være gjennom onde, vil gå fortapt i en avsluttende, brennende ild, og dø for evig. Vet dere hva GT og jødene sier om de ugudliges endelige skjebne?
Steinar
Svar
Lov eller nåde, eller ...?  
Noen ord om nåden som tilbys i Jesu Navn hadde vært flott! Ellers kan i alle fall jeg lett føle at det handler om å prestere, i stedet for å elske. Jeg har lest mye på siden deres om å holde Guds bud eller Torah, men jeg har ikke sett så mye om nåden.
David
Svar
"Gammel" og "ny" pakt
Mitt spørsmål til dere er: Tror dere at Jesus er Messias?  (Messias , den salvede ) kommet i kjød ? Hvorfor holder dere dere til den gamle pakt og ikke den nye som Herren kom med .Den nye pakt som Jesus kom med oppfyller hele loven .
Ragnhild B
.
Svar
Antikrist?
Sendt fra min iPad: Hva med antikrist som står for døren? ingen epoke er så grundige beskrevet i Bibelen, hva mener dere om den tid vi nå  ser bli åpenbart rett foran våre øyne? Ellen B.
Svar
Abrahams lend.
I Hebreerbrevet 7 står det at levittene allerede i Abrahams tid betalte tiende til Melkisedek, presten og kongen av Salem, fordi han (Levi som er opphavet til levittene) var "i Abrahams lend" på den tiden.
Hva betyr Abrahams lend? Yngvar
Svar
Allvitende Gud -
Hei. Hvor i Bibelen står det at Gud er allvitende? Hanne
Svar
"Treenigheten"
Hei. Hva er deres syn på Treenigheten?
Svar
Vinen ved sabbatbordet
Shalom jeg er en som tror at sabbaten er rigtig. Men hva betyr vinen ved sabbatsbordet? Som kristen lærte vi at vinen var Jesu blod, men jeg tror ikke dette.
Svar
Flat jord?
Hei. Det er så mange unge jeg møter som påstår at Jorden er flat! Hvordan kan de tro det når vi lever i en tid da vi har bilder fra rommet som viser det helt tydelig at Jorda er rund som alle de andre planetene? Sier Bibelen at Jorden er flat? nn.
Svar
Paktsmåltidet. Når var det og hva var det og hva spiste de?
Dette er det noen som spør om. Det er et viktig spørsmål og forvirringen og tillempingen i svarene er mange der ute. Her er en oppklaring Svar
Mitt spørsmål er:
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her
Her er leseres spørsmål, og våre svar:
Til toppen
Til Hovedsiden
Virker ikke linken ovenfor? Kopier denne adressen og lim den inn i ditt
e-post program:
lars.alhaug@rocketmail.com
SMS: 412 10701