Året 2022
Beskrivelse
Merk at det er solnedgangen som starter ny dag i bibelsk kalender (se skapelsesberetningen mm.). Vi har for ordens skyld tatt dette med i rubrikkene.

Merk at vi bruker solnedgangen i Israel når vi skriver "solnedgang". Andre har funnet at de vil bruke fra kl 1800 til 1800 året gjennom. Messias vil sette dette i rett stand når han kommer!


I den gregorianske kalenderen, den den vestlige verden bruker, begynner som kjent "dagen" ved midnatt. Men for å bestemme det må en jo ha klokke og andre tidsinnretninger. Gud har gitt oss sin "klokke" og "kalender", Det er månen og sola - (1 Mos 1:14)

Israelsk, rabbinsk, beregnet dato.

Merk at det hebr-aiske navnet på nyttårsmåneden er aviv. Men etter Babylon opp-holdet tok rabbin-erne i bruk også det babylonske navnet nisan.

Vi bruker Aviv.
Dato etter bibelsk
metode*


*les om kalenderen her
1. aviv
(også kalt nisan).
Da er det bibelsk nyttår. Den venstre kolonnen er for beregnede datoer, den høyre framgår ved observasjon av kombinasjonen av nymåne Rosh Chodesh og avivt byggkorn (De to faktorene er "vitner"). Etter solnedgang
fredag 1. april
og så 24 timer.
Etter solnedgang
søndag 3. apr.
og så 24 timer.
14. Aviv (etter solnedgang den 13.)

«Påske/pesach for Jehovah»
PAKTSMÅLTIDET (Lords Supper), "Påske for Herren". Dette er ikke en høytid, men en minnehandling for den som ser verdien i å holde "nattverd"/paktsmåltidet den kvelden den ble opprettet. Holdes etter solnedgang den 13. aviv, altså ved påbegynt 14. aviv, som er beredelsesdagen og korsfestdagen. Noen praktiserer fotvask som en seremoni før paktsmåltidet (Joh 13:4-12).
Den bibelske høytidsperioden "De usyrede brøds dager - UBH"  begynner påfølgende kveld, etter Jeshuas død og begravelse.

Les artikkelen om denne dagen her
Etter solnedgang torsd 14. april

Denne kvelden:
spises
PAKTS -måltidet!
Etter solnedgang
15.
og så 24 timer.
De usyrede brøds høytid
Hag Ha'Matzot

15.aviv
,
1. Høytid

15 - 21. aviv
15. aviv,
1. Høytid.
21. aviv,
2. Høytid
Etter Jeshua er lagt i grav begynte høytidsperioden: "De usyrede brøds dager" UBD. Den 1. dagen (15. aviv) er høytiden i Guds kalender, med seder/pesach måltidet, det bibelske påskemåltidet .

Perioden varer i 7 dager og avsluttes den 21. aviv med ny høytid. I denne perioden spises ikke gjæret/syret brød.

Den søndagen («første dag i uken») som finnes innen disse 7 dagene, kan Jeshuas oppstandelse minnes. Les mer om dette i påskeartiklene på denne hjemmesiden.

Den ukesabbaten som alltid finnes innen denne 7 dagers perioden er utgangspunktet for tellingen fram til pinse (49+1 dag = 50 dager)
Etter solnedgang Fredag 15. april

Denne kvelden spises PESACH/påske-måltidet.

Høytidsdøgn ...

Etter solnedgang
søndag 17.
og så et døgn.
15. Aviv, dagtid, fortsatt høytidsdag Samling for Gudstjeneste og feiring ... fram til solnedgang lørdag 16. april Fram til solnedgang mandag 18. april.
Førstegrødens fest Bikkurim

Svingingen, for Gud, av den første grøden av byggkornbånd (Tanakh/GT) .

Pekte mot:
Jeshua. Han som kalles den første av førstegrøden av de oppstandne (NT)
Innsamlingen og svingingen av den første grøden av årets bygg for Jehovah er opprinnelsen til denne dagen i De usyrede brøds dager. Bibelsk faller denne dagen alltid på 1. dag i uken (søndag), som begynner etter solnedgang lørdag (ukesabbaten). Denne sabbaten er også det bibelske utgangspunktet for tellingen av 49+1 dager fram til pinse, shavuot. I NT tider feires Jeshuas oppstandelse denne søndagen, han som er "Den første av førstegrøden av de oppstandne" (1 Kor 15:20)!

Merk: Rabbinsk jødedom har dessverre endret den bibelske dagen for denne festen: fra søndagen i De usyrede brøds uke, til den første dagen i De usyred brøds høytid! Det gjør at deres pinse shavuot, kan falle på hvilken som helst ukedag, ikke bare på søndager, fordi utgangspunktet for deres telling fram til pinse kan falle på hvilken som helst ukedag. 
Etter solnedgang lørdag 16. og ut søndag 17.-Etter solnedgangEtter solnedgang 23. april og ut søndag 24.

Det betyr at tellingen til shavuot starter her!
Siste dag i Usyrede brøds Høytid.
21. Aviv
2. Høyt
Syv dager etter De usyrede brøds høytid startet, avsluttes denne "påsketiden" med en høytid til. Den andre av Guds syv årlige høytider
Det er helligdag og Stor Sabbat. Den feires ved at vi har fri fra jobb, har gudstjenestesamling og eller har det fint sammen med trosvenner og familie. Har vi ikke det, så lager vi feiring for oss selv! Jeshua møter opp, for det er Guds "avtalte tider" vi feirer på disse stor-sabbatene.
Etter solnedgang torsdag 21. april og et døgn fram til solnedgang 22.

"De usyrede brøds dager", hele "påsketiden" avsluttes med denne høytid nr. 2
Etter solnedgang fredag 23. og et døgn fram.
De usyrede brøds dager avsluttes deved ved solnedgang (i Israel) 24. april.
Pinse
Shavuot
3. Høytid
Det telles 49+1 dag etter ukesabbaten i "De usyrede brøds dager" (påsketiden). Da er det shavuot/pinse. Denne faller alltid på en «første dag i uken», søndag (3 Mos 23:15-16). I apostolisk tid: til minne om da den første Menigheten fikk Guds Ånd som Jeshua lovet og fremdeles lover den som vender om og lar seg døpe (Apg 2:38).
Merk: Av en eller annen grunn har ortodoks jødedom laget et annet utgangspunkt for tellingen fra pesach fram til shavout/pinse. Men Bibelen er klar på hvilken dag som er pinse. Vi må likevel i venstre rubrikk skrive det rabbinsk kalender sier ...
Etter solnedgang lørdag 4. juni. Varighet ett døgn

Fastsatt av rabbinatet - og ikke bibelsk
Etter solned-gang
lør. 11. juni Varighet ett døgn, til søndag 12. juni.

Samling som regel på dagtid søndag ("1. dag i uken")
Basunhøytiden
Yom Teruah
4. Høytid
1. dag i den 7. måned. Til påminnelse om Jeshuas gjenkomst. Etter solnedgang
søndag 25. sept.

Varighet et døgn
Etter solnedgang
27.
september


Varighet et døgn

Soningsdagen
Yom Kippur
5. Høytid
Til påminnelse om at Jeshua vil fjerne sløret fra jødenes og israelittenes øyne (som èn nasjon igjen, Israel/Jakobs Hus), så de ser at han er Messias (Rom 11; 2 Kor 3:13-16). Satan bindes for «De tusen år». (Asazelbukken). Det er enda mer symbolikk. Les om høytidene! Etter solnedgang
Tirsd 4. oktober.

Varighet et døgn
Etter solnedgang
6.oktober


Varighet et døgn

Løvhyttefesten
Sukkot
6. Høytid (1.dagen)

Festmodus i 7 dager!
Påminnelse om at Guds Rike skal opprettes på Jorden etter Jeshuas gjenkomst. De «Tusen År», med fred og omvendelse for Verden begynner.
En syv dagers festtid følger fra og med søndag 9. oktober, etter solnedgang og ut solnedgang søndag 16.
Gavetid!
Første dag er høytidsdag..
.
Etter solnedgang . søndag 9. okt.

Varighet et døgn.

Deretter seks festdager fram til,  solnedgang den syvende dagen, 21.aviv (16. okt.) .
I alt syv dager.
Etter solnedgang
11.oktober


Varighet et døgn.
Deretter seks festdager fram til,  solnedgang den syvende dagen, 21. aviv
"Den siste Store Dag" i Løvhyttefesten
Shemini Atzeret
7. Høytid
Løvhyttefestens syv dager går direkte over i den Siste Store Dag. Dette er den 7. høytiden av syv årshøytider. Den påminner om den 2.  oppstandelse etter "De tusen år", og den siste dom før vår tidsalder slutter og Evigheten begynner, da først vil Gud Fader selv komme ned til en renset (nyskapt) jord. Etter solnedgang .
16. oktober.

Varighet et døgn

Dette døgnet er høytid og avslutter Guds syv høytider dette året.
Etter solnedgang
18. oktober


Varighet et døgn


Merk Vi bruker israelsk solnedgangstid til bestemmelse av når et døgn er over og det neste begynner. Andre har andre løsninger.
OBS Lurer du på når "solnedgang" er å forstå i vårt land?
Etter å ha prøvd flere løsninger om dette har vi fått en god løsning av en jødisk venn. Vi her nord har jo problemer med "soluret" midt på sommeren og om vinteren, da solen enten ikke går ned, før den går opp igjen (midnattssol), eller at den ikke går ned fordi den ikke har gått opp, på lang tid (vinter i Nord-Norge), den er rett og slett borte for observasjon!

Når Messias kommer vil han sette dette i stand, men inntil da har VI funnet en god løsning, synes VI (Shalom Hamar):
Hvis det er såkalt sommertid:
Da bruker vi samme tid som i Israel minus en time. Går solen ned i Israel kl. 1900, så bruker vi 1800 her, Vi bryr oss ikke om vår egen solnedgang siden vi bruker Israel som utgangspunkt, nå i våre dager, siden dette er blitt mulig.

Når det ikke er sommertid:

Da legger vi oss på samme tid som israelsk tid. Altså når det er kl. 1800 i Israel, bruker vi 1800 her også.

OBS: Vi lager ikke noe spørsmål ut av dette. Enhver får følge sin samvittighet.

Israel vil bli utgangspunktet for alt som har med tid å gjøre, en gang, så vi bruker alt nå Israel som utgangspunkt for solnedgang og ny dag!
Hvor finner vi solnegangstiden i Israel? Bruk denne linken!

God Høytid!
*Gud har satt himmel-legemene på himmelen for bl.a å vise oss tiden for sine høytider
(1 Mos 1:14).

For 2021:
Forutsetningen for høst-høytidenes datoer er at nymånen observeres på den forventede nymånekveld. Da begynner den viktige 7. måneden.
Klikk her
Hjemmet, kan være en "synagoge"!
Les om hvordan messianske kan møtes
her!

Møtetavle og høytidskalender.
Dette er en "gjør kjent" møtetavle for hjemme-
siden
Bibelensier og Messiansk.no. Vi tar også inn og gjør kjent lokale og landsdekkende begiven-
heter vi blir opplyst om og ser som viktige i arbeidet med å gjøre Bibelens Gud og Messias kjent, og også å skape forståelse for jødenes spesielle status i Guds verdensvide frelsesplan.Vi kan ikke gå god for alt som sies på de forskjellige møtene, det må være møte-arrangørenes ansvar -
  Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug
Når? Arrangementer 2022 Vertskap/arrangør
Fredag 14. til mandag 17.
oktober 2022
Avslutningsdager for årets Løvhyttefest/Sukkot!
Også i år arrangerer THR samling på de siste dagene av årets Løvhyttefest. De som var der i fjor vet at dette er en varm og inkluderende samling for alle som vil vite mer om Guds høytider i Bibelen og da altså Løvhyttefesten, den siste høytiden av Guds syv årssabbater. Påmelding finner du her. Husk å legge av penger til dette. Ikke alle kan plutselig finne penger til et slikt møte hvis en har brukt dem på andre, prioriterte ting!
Troens Hebraiske Røtter
https://troens-hebraiske-roetter.org/
Når? Arrangementer 2021 Vertskap/Arrangør
Mandag 27. til onsdag 29.
september 2021
Bibelsk høytid: "Den siste store Dag", den 8. dagen i Sukkot/Løvhyttefesten. Feires på Solheimen Konferansehotell i Hedalen. Se denne linken og meld deg på til fest og samtaler på bibelsk fundament! Troens Hebraiske Røtter
Er det noe vi kan være med å bekjentgjøre som er i bibelsk forståelse eller til forsvar for Israels rett til å forsvare seg og sitt folk? Ta kontakt!
Fredag 23. til søndag 25. august 2019
Troens Hebraiske Røtter har invitert en kjent forkynner fra USA og en kjent sanger fra Israel til seminar på Solvangen Konferansehotell i Hedalen. Sett av en helg til å høre solid, bibelsk undervisning og en som synger til Guds pris ut fra bibelsk inspirasjon. Konferansen heter:

"Den åndelige reisen fra Egypt til Zions fjell"

Klikk denne linken og få detaljene:
http://troens-hebraiske-roetter.org/Solheimen%202019.pdf
Troens Hebraiske Røtter
Søndag 17. februar
kl. 1800
Israeleren Moti Kimer kommer til
Tangen Menighetshus denne søndagen.
Vi kjenner Moti spesielt for hans opprettelse og arbeid med
Sabra Israel som hjelper jøder i Russland og russiske jøder i Israel. Han vil fortelle om arbeidet og situasjonen i Israel.
Se mer om Sabra på deres nettside her
 
Troens Hebraiske Røtter
Merk:
Møter og arrangementer i
Shalom Hamar Fellesskapet på Hamar
kan du bli informert om på deres hjemmeside her
Vil du ha gjort kjent noe arrangement som du tror  er i "vår gate" inn på denne tavla, må du bare ta kontakt! Det er mange som leser siden vår.
Bruk kontaktknappen på menyen oppe til venstre -

Leter du etter
Høytidskalenderen? Den ligger under "møtetavla", bla deg nedover.
HØYTIDSKALENDEREN
Datoene (reviderte) for de beregnede, bibelske høytidene er her lagt ut for  
2022.
Denne beregnede kalenderen, som er den offisielle i Israel, har vi hentet fra den israelsk/jødisk kalenderen og datoene er lagt ut i den venstre av kolonnene for datoer.

Den bibelske kalenderen som kommer fram ved observasjon, er også kunngjort fram til shavuot/pinse. Nymånen ble observert etter solnedgang 14. mars, en dag etter den offisielle kalenderens 1. aviv.
Datoene i denne bibelske kalenderen framgår av to observasjoner i Israel, slik Gud har bestemt det. Datoene for denne står i høyre kolonne. De er basert på at  nymånen blir sett, i mars ("vitne 1"), og byggkornet da er avivt (har en rett modningsgrad, ("vitne 2"). Da er det nytt år.
Vi henter troverdig info om når disse to "vitnene" blir observert i Israel gjennom denne linken her: Devorahs Date Tree

Datoene for høsthøytidene, etter den bibelske kalenderen, blir klare når den 7. bibelske måneden begynner.
Vil du vite mer om Guds Høytider kan du klikke her


OBS, NYTT FRA 1. OKTOBER 2019!
"Shalom Hamar Fellesskapet"
følger fra den 7. måneden 2019 den offisielle kalenderen for høytider i Israel. Ikke fordi vi forkaster den bibelske kalenderfastsettelsen(!), men fordi trossøsken skal kunne vite i god tid på forhånd  når de må be seg fri fra arbeidet for å feire. Til nå har dette vært umulig fordi det altså foreligger to kalendere og det virker splittende på "flokken". Normalt skiller det bare maksimalt to dager mellom de to kalendrene, men "nidkjærhet for Torahen" (Apg 21:20) har ført til at feiringene ble splittet i to grupper. Dette gagner ikke oppdraget vårt!   

OBS: En gang i blandt (syv av 19 år) kan kalenderne skille med en hel måned. Når det inntreffer vil Shalom Hamar Fellesskapet følge den bibelske kalenderen fordi det har profetisk og aktuell betydning! Vil du vite mer om kalenderspørsmål, så les her

Vi vil fortsatt legge ut datoene for de to kalenderene!
= møter som er arrangert

"Shalom Hamar Fellesskapet" ble etablert våren 2017 og har sine samlinger i Hamarregionen. De som ønsker å bli kjent med andre som lengter etter å lære om og å dele hele Guds Ord, fra side en til siste side i Bibelen, kontakt oss! Vi tror det må være flere enn oss som vil kjenne Gud bedre.
Verden er så urolig og mange ting skjer,
men Guds og hans Ord står fast.

Kontakt oss gjerne på telefon 412 10701
e-post: lars.alhaug@rocketmail.com

Hilsen "Shalom Hamar"

Klikk her for mer informasjon om Shalom Hamar og deres møter
     OPPDATERT 20 oktober 2022
OBS:
2022: Året 2021 var ikke et stort år for møter det heller. Kinaviruset skapte og skaper frykt og mange holder seg derfor unna møter. Men vi innrømmer også at vi ikke har vært gode nok til å viderebringe opplysninger om møter i dette året. Noe bibelsk rent og oppbyggelig må det vel ha vært?
Vi minner om at vi er nøye med vurderingen av hva som kan bekjentgjøres her. Undervisningen må stemme med Bibelens innhold. Så får vi be om og håpe på et nådens og Sannhetens år videre i 2022.
WYSIWYG Web Builder