Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Artikler og innlegg
For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneske-sønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars og de hellige englers herlighet.
Luk 9:26

Men Jehovah stod hos meg og gjorde meg sterk, for at jeg skulle fullføre forkynnelsen av budskapet, så alle folkeslag kunne få høre det. Og jeg ble reddet ut av løvens gap.
2 Tim 4:17
Denne siden gir deg tilgang til en del artikler og
leserinnlegg som har stått i aviser eller vært brukt i
foredrag eller lignende. Noen av dem kan ha en
personlig, muntlig karakter, men det skulle ikke
gjøre dem mindre leseverdige? Redaktøren her
skriver jevnlig i lokalavisen. Slike innlegg står èn
dag og er deretter borte. På denne siden kan de
stå så lenge de er aktuelle -

Bruk mediene så lenge det er lov!
Det er etter vår mening svært viktig at vi som tror på Bibelens
Gud benytter alle medier som er tilgjengelig for å gjøre Guds
Ord kjent. Det vil komme tider da det ikke vil bli mulig, profeterer Bibelen. Mange kan bekrefte at det allerede begynner å bli vanskelig - Media eies mer og mer av de samme selskapene og det er slutt på slikt noe som den frie presse. Dette vil enhver som har prøvd å skrive mot den vedtatte oppfatningen om f.eks Israel ha erfart. Se hvem vi kjemper mot:
Efeserbrevet 6:12

Vær ikke redd, vær modig med visdom.
Derfor, bruk ditt talent! Vær modig og frimodig enten det er med å leve, skrive, eller å forkynne Guds Ord og evangeliet om Jeshua og det kommende Guds Rike

Vær med å forsvare Sannheten i Guds Ord i Bibelen og gjøre det klart for alle. Vær med å ta fram igjen for landet Gud, Universets Skaper og opprettholder.

Vær med å vis at livet vårt egentlig er til for at vi skal si ja eller nei til Guds frelsesplan ved Jeshua Messias. Det er Jehovah Gud som har gitt oss livet og det er han som har en mening med det. Våre liv er ingen tilfeldighet.

Vær med å få folk til å søke Gud og Hans Ord i Bibelen, hans suverene standarder (Guds Lov, Torahen).

Vær ikke redd for å gå i rette med dem som kommer til med vranglære og spott. Og bli ikke sjokkert om noen av dem som gjør dette kaller seg "prester"  (1Tim 6:3-4)!
I de siste årene er disse ikke en gang flaue over å si at de ikke tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord.

Vi som tror alt det Bibelens Gud har sagt i hele Bibelen, må aldri være redde for å leve ut og si det vi står for som troende. Men med klokskap og mildhet. Vær ikke påtrengende selv om du bobler av iver eller forargelse (1 Pet 3:15-16)!  Be heller for dem som står deg  i mot, be om at Gud skal gi dem omvendelse og ydmykhet for Hans vilje. Og be for at du selv blir fylt med Hans Ånd slik at du kan få visdom til å si det som er rett i den rette tid og å vite hvordan du skal takle enhver situasjon.

Sa Jeshua at det er lett å følge ham?

Det er et ”tøft” valg å følge Jeshuas vei. De som prøver å hevde Guds sannheter i Bibelen vil få motstand. Menneskelagde tradisjoner, som ikke er bibelske, har gått seg til og sitter dypt etter mange hundre års praksis. Prøver vi å vende oppmerksomheten mot at troen på Jeshua også innebærer å følge Guds Torah (bud og undervisning) slik han gjorde
(Åpb 12:17 og 14:12), og at de skal bli velsignet om de gjør det, kommer gjerne slengordene om "loviskhet" og "fundamentalisme" ut  av selv de du trodde var troende venner -  Dette er et tema vi skal ta opp under fanen bibeldykk.
De som står fast i sin overbevisning om at hele Bibelen er Guds Ord, vil  erfare at de ikke vil bytte sitt oppdrag med noe!  Det føles bedre å gå på grov sjø enn å vandre på en teologisk gravplass med uttørkede ben. Andre steder i verden blir troende torturert og drept - hver dag - I Norge er det ikke slik, men mange som hevder at det bare er Bibelen som forteller Sannheten om Gud og hans frelsesplan, ser at de møter guffen motstand og forsøkes "drept" med åndelige metoder. Det finnes mange metoder for slikt, men Herren har lovet å være med dem som stoler på ham, alltid. Husk det er "syv tusen andre som ikke har bøyd kne for Ba'al" der ute, mennesker som vi ikke vet om
(1 Kongebok 19:14, 18).
Vi er ikke alene!

Vi håper noen av disse småartiklene og de mer fyldige kan gi deg inspirasjon til selv å skrive. Så lenge avisene er åpne for innlegg også med kristent eller bibelsk innhold må dere som føler at dere har dette kallet og kunnskapen for all del skrive!                                
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk her
Klikk
Erstatningsteologi, hva er det? Mange kristne retninger tror at deres kirke har erstattet jødene som Guds folk, siden de, som nasjon, ikke tok i mot ham som Messias. Gud skal derved ha forkastet dem og utvalgt kirken i stedet. Er det slik? * Klikk
Guds høytider kontra Kirkens Er de kristne høytidene, inkl. søndag, de samme høytidene som den første Menigheten feiret, eller er Guds høytider i Bibelen forkastet av kristendommen? Er det et viktig spørsmål? Klikk
Lynfart gjennom kirkehistorien En rask gjennomgang av kirkens historie. Den startet som en Guds Menighet ved utvelgelsen av Israel og hans 12 stammer, men hvordan gikk det med disse hebraiske røttene etter at Jeshuas disipler var døde? Klikk
Hva er messiansk jøde, og hva er da en messiansk "hedning" Innen det jødiske folk er det et stort mangfold av tro. Mest karakteristisk er de ultra-ortodokse jødene med sine spesielle klær. Men hva er en messiansk jøde? Klikk
Er Bibeles Gud, Jehovah, og Allah, Koranens Gud, den samme Gud? V I vårt lands streben etter et  multi-kulturelt samfunn, har TV begynt å oversette "Allah" med "Gud". Styresmakteneog noen kirkeledere vil ha det slik. Men hva sier Bibelen? Og bekrefter forskningen hva Bibelen sier? Klikk
Svinekjøtt er ikke menneskemat En fagartikkel om svinekjøtt som gjør at du som leser dette og er spiser av grisekjøtt kanskje vil søke noe annet å spise etterpå? Artikkelen bekrefter også at Gud har rett i sitt ord om hva som er ment som menneskeføde og hva som ikke er det - Klikk
Bibelen er sann og hvorfor En artikkel om Bibelen og dens opphav, autoritet og ekthet. Selv bibelfornektere må undre seg over alle bevisene som legges fram for dette. Selv vitenskapsmenn gjennom århundrene går god for den og arkeologien graver fram bekreftelser hele tiden, også i dag Klikk
'
 
Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Messias' ord.
Rom 10:17
Til Hovedsiden
Til toppen
Har Gud skapt homofili? Et innlegg i en homofilidiskusjon i avisen. Innlegget vil fortelle at Gud ikke har skapt homofilien eller noen annen synd, den har mennesket valgt selv. Men Gud tilbyr hjelp til å komme ut av synden. Innlegget går også sterkt ut mot Den norske kirke som gir syndstillatelse i stedet for å tilby Guds Ord om tilgivelse og hjelp til å komme ut av synden. Klikk her
Himmelen, hva er det? Hva sier egentlig Bibelen om Himmellæren. Skal de frelste til "Himmelen", der Gud er eller er dette en lære mennesker har funnet på. Hva er de frelstes "lønn"? Klikk her
Helvete, hva er det? Helvete, hvorfra kommer ideen om et evig, brennende sted hvor de som ikke tar i mot Guds frelsestilbud via troen på Jeshua som Soningsoffer og muligheten til frelse? Er dette bibelsk eller er det menneskers myter på grunn av egne tanker og ikke visdom fra Guds Ord i Bibelen Klikk her
Den hvite andungen i Løten En modig prest i Løten turte gå mot strømmen i Dnk og nektet å vie et homofilt par. Det fikk han svi for. Derfor dette støtteinnlegget for ham Klikk her
Hets av kvinnelige venstre-politikere Noen kvinnelige politikere på venstresiden klager over at de blir hetset av menn. Hetsing er uakseptabelt, men meningsytring er fremdeles lov? Kan det være at menn er frustrerte over det politiske synet noen av disse representerer? Har feminismen bragt mye godt med seg? Familiene som byggestein i samfunnet, er de umoderne for disse? Klikk her
Leserinnlegg sendt til aviser
Artikler
Leserbrev? Se nederst