Bibelen Sier og
Messiansk.no

Dere skal vokse i nåde og kunnskapen om vår Herre og frelser Yeshua HaMashiah. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.
2. Pet. 3:18

Ungdomssiden
- Denne er du selv med på å forme -
Til deg som er ung
Vi vet ikke om du har mange steder du kan gå til når du vil snakke seriøst om Gud og det som har med ham å gjøre -
Det er antagelig ikke så mange steder?
Vi håper at denne sida kan bli et slikt sted for deg.

Lurer du på hvem vi er, så kan jeg fortelle deg at jeg, Redaktøren, er en vanlig mann, eller kanskje litt uvanlig i og med at jeg er veldig opptatt av hvordan jeg kan være til hjelp for den som har tro og tvil og tanker og spørsmål om tro. Med andre ord, jeg er spesielt opptatt av det som har med den åndelige delen av livet å gjøre. For meg er det Bibelens Gud som er "Sjefen" der (også!).

Det er trist å se hvor mye usant som sies i dag i forbindelse med Gud. Det ser ut til at selv prester ofte snakker etter egen oppfatning og ønsker i stedet for å fortelle hva Gud sier om tingene. Det er mulig en slik rådgiver vil bli populær, men Gud er ikke opptatt av å bli populær i menneskelig forstand. Han er opptatt av at vi finner ham og skjønner hva han er og vil med - alt. Han elsker alt han har skapt og ønsker at vi mennesker, som er hans største kjærlighet, skal komme til ham i alle situasjoner og stole på at han kan hjelpe oss. Men han har, som alle andre gode fedre (foreldre), noen husregler som er ment til hjelp for oss. Disse må vi følge for at han kan hjelpe oss videre i livet.

Du kan være helt sikker på at her på denne siden kan du regne med å finne sannheten om Gud slik du finner den i Bibelen. Vi legger ikke noe til eller trekker noe fra det som står der, og vi vil vise deg det ved å bruke Bibelens egne ord slik at du ser at vi ikke finner opp ting etter eget hode!

Mine voksne barn hadde en barn og ungdomstid og jeg vet hva du møter i hverdagen, ting og holdninger som du må ta et standpunkt til:

Prestasjonspress på skole - Krav (eller mangel på krav) hjemme - Skilsmisse hjemme - Motepress - Utseende - Pengemangel - Sexpress - drikke /- ruspress - Baktalelser og sladder - Mobbing - osv.

Alt dette kan Gud, din egentlige Far, som kjenner deg ut og inn, hjelpe deg med!
Men nå har vi sagt nok. Nå er det opp til deg om du vil skrive til oss. Jeg har ikke kapasitet til noen chatteside,foreløpig, men bruk e-post for svarene kan bli lange. Prøv å ta et tema om gangen!
Etter hvert som denne siden blir mer brukt, kan andre finne svar på samme spørsmål som du ved å gå til siden "Mitt Spørsmål"  for vi legger ut svar på denne siden etter hvert som vi ser hva dere som er unge er opptatt av.

Husk at vi gjerne vil lære av deg også, dette er ingen enveiskommunikasjon!
Husk også at vi er forpliktet overfor Gud til ikke å viderefortelle noe om deg. Du må selvsagt gjerne være anonym!

Vi skrives!


e-post eller bruk gjerne
Spørsmålssiden
Med vennlig hilsen

Lars H. Alhaug

For du er mitt håp, Herre, Yehovah, min tillit fra min ungdom av.  Til deg har jeg støttet meg fra mors liv av; du er den som dro meg ut av min mors skjød; om deg vil jeg alltid synge min lovsang.
Sal 71:5-6


Frels meg og fri meg fra fremmedes hånd, de hvis munn taler svik, og hvis høyre hånd er en løgnens hånd, forat våre sønner må være som planter, høyt vokset i sin ungdom, våre døtre som hjørnestolper, hugget som til et slott,
Sal 144:11-12  

?
Gud, du har lært meg opp helt fra min ungdom av, og ennå forteller jeg om dine under (Salme 71:17).

Gled deg, ungdom, mens du er ung, vær glad og fornøyd i livets vår! Gå på de veier som hjertet vil, følg det som lokker ditt øye! Men vit at Gud skal kreve deg til ansvar for alt det du har gjort
(Forkynneren 11:9).


Double click to edit