Dere skal vokse i nåde og kunnskap om vår Herre og frelser Jeshua Ha'Mashiah. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.
2. Pet. 3:18

Løven av Juda med
en av sine


Når det gjelder kontakt med

Bibelen sier/Messiansk.no:
Vi har begrenset mulighet til telefonkontakt, men prøv!
Vennligst bruk derfor følgende metoder:


E-post: lars.alhaug@rocketmail.com
SMS: 41210701
OBS: Hvis ikke e-post linken virker for deg, kopier adressen
og lim inn i ditt e-post program.

Brev:
Bibelen sier, Vestre Alu 16, 2315 Hamar.

Har du spørsmål om bibelske temaer eller vil kommentere
noe på siden, kan du også benytte knappen
"Mitt spørsmål"
her
eller e-post
Til den som vil støtte utvidet utgivelse av denne hjemmesidens innhold
Bankgiro 9801 12 58069
VIPPS = Telefonnummeret
Kontakt oss
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan dessverre vise den feil!
Paulus (Shaul):
   For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.
Likevel forkynner også vi en visdom, for dem som er modne.
   Det er en visdom som ikke hører denne verden og denne verdens herskere til, de som går til grunne.
Nei, vi taler Guds visdom, som er en hemmelighet;
   den var skjult, men før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt den til å føre oss fram til herligheten.
Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent til.
   Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre.
1 Kor 2:5-8
Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her