Dere skal vokse i nåde ogkunnskapen om vår Herre og frelser Yeshua HaMashiah. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.
2. Pet. 3:18

Dette er Jeshua Messias' åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.
Åpb 1:1
Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.
Åpb 1:5
  Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug
SERIE:
Åpenbaringsboken
er den uforståelig?
Nei, men ...
OBS
Denne websiden er laget for
Google Chrome.
Andre søkere kan dessverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her
Til Hovedsiden
Til Toppen
Til Bibeldykksiden
WYSIWYG Web Builder
Åpenbaringsboken er Bibelens siste bok og den er full av symboler og bildebruk. Mange unngår den, for ved første blikk kan den synes helt uvirkelig. Mange forkynnere har sine versjoner av tolkningen og mange er forskjellige. Det kan skyldes at de ikke bruker Bibelens egne forklaringer på symboler og bilder, for de står andre steder - Nå, i de siste tider, da mye har hendt og vi er inne i mange av de profetiske hendelsen, er det lettere å forstå mer av Åpenbaringsboken. Men ikke uten Guds hjelp.
Gud har gjort det slik at den som ber ham om innsikt og visdom, og som har rene hensikter med
dette, de lar han få innblikk i også «mysteriene». Han har laget Bibelen slik at den tolker sine egne bilder og symboler. Men det vil en bare kunne se ved å lese hele Bibelen. Og det er det Gud vil vi skal gjøre.Hadde alle som bekjenner sin tro på Messias virkelig lest hele Bibelen, så ville troen vært bygget på «den hele Skrift», ikke bare hovedsaklig den siste firedelen - Likevel, når dette er sagt, her snakkes det om profetier, og ingen kan forstå dem fullt ut før de skjer. Men vi skal være forberedt og se etter tegnene. Derfor skal vi lese Åpenbaringsboken, sier Jeshua. Ja,  han sier til slutt via engelen:

"Salig (lykkelig, heldig, klok) er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær... Disse ord er troverdige og sanne. Jehovah, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje.  Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken." (Åpb 1:3 og 22:6-7)
Alt Johannes så var i en visjon, et syn Jeshua lot apostelen få se da han ved en engel åpenbarte framtidshendelser helt fram til Evigheten tar til på en nyskapt eller renset Jorden, og en ny himmel over den! Boken begynner med å fortelle hvem som gir Johannes synet og allerede der får vi vite tydningen på en del bildebruk. Så får vi lese hva Gud ved Jeshua sier til syv troende menigheter i Lilleasia, hva som er bra og hva som må rettes hos dem. Det må vi lære av! Den avdelingen starter i kapittel 2.
Fra kapittel fire får vi så se "inn i Himmelen" og dehendelser som skal komme og noe også om hendelser som var skjedd allerede på Johannes' tid. Johannes sier at han fikk synet på Herrens Dag mens han satt internert på øya Patmos
(Åpb 1:10). Mange kristne vil gjerne ha det til å være søndag. Men Herrens Dag er Bibelens navn på Messias' gjenkomstdag, på oppgjørets dag. I Tanakh (GT) ofte omtalt som "på den dagen" i profetiene. Altså er Johannes ført fram i tid og ser både bakover fra der og framover fra der, fram til hele Guds frelsesplan er utført og evigheten begynner!
Vi vil dele opp denne artikkelen etter kapitlene og gir vår forståelse av dem. Altså er dette en serie. Tabellformatet under vil bli fylt opp etter hvert og vi begynner ikke nødvendigvis med kapittel 1, dessverre, men tar først for oss temaer som lesere har spurt oss om vedrørende Johannes' Åpenbaring
Kapittel 12 En kvinne som skal føde - En rød drage - Et guttebarn - et skjulested - Slangen - Havet -  Kvinnen og Dragen er fiender. Her er en merkelig begynnelse med en kvinne som skal føde og som "står i solen og har månen under sine føtter. Her er en drage som står klar til å sluke den hun føder. Den spyler vann etter henne, men guttebarnet blir tatt opp til Himmelen. Hvordan forstå alt dette?
La oss se.