Bibelensier og  Messiansk.no
Svar på leseres
spørsmål
Spørsmålets stikkord:
Abraham, Melkisedek, tiende, "Abrahams lend"


Shalom Yngvar.

Bli kjent med Melkisedek og det levittiske prestedømmet og forskjellen mellom dem i denne artikkelen her!
Du lurer på hva det ville si at Levi, en av Jakobs tolv sønner og stamfar til levittene, betalte tiende til presten og kongen av Salem, Melkisedek, selv om Levi ikke en gang var født da, men tre generasjoner senere. 
Hebreerbrevet 7 forklarer dette med at Levi var i Abrahams (sin oldefars) lend da Abraham gav tienden til Melkisedek. det er jo en litt spesiell måte å se det på, men ikke i Bibelen -

Gud sa også til ham (Jakov): Jeg er Gud Den Allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender (1 Mos 35:11).

Å være i noens lend er et gammelt uttrykk for å være i sæden eller skal vi også kunne kalle det DNA'et  til noen, siden slektens DNA jo følger med arvelig over i individene i generasjoner - Uttrykt på en annen måte kan en altså si at et barn faktisk allerede var i sin oldefars og oldemors lender og enda lengre tilbake i og med at oldeforeldrene ga liv til besteforeldrene og de igjen gav liv til barnets far og mor. I Bibelen ser vi at det er farslinjen som følges, med mindre det ikke finnes noen sønner, men kun døtre.

Uttrykket "Abrahams lend" og Bibelens forståelse av det gir svar på hvorfor ættetavlene i Bibelen var så viktige og at f.eks Yeshua kalles Davids sønn", enda David levde 1000 år før Yeshua! Helt tilbake til Skapelsen ser vi at Messias Yeshua er omtalt som "kvinnens ætt" eller "seed" som det står på engelsk
(1 Mos 3:15). "Kvinnen" ser vi, er senere omtalt som Israel og Menigheten, men Israel stammer jo opprinnelig helt tilbake til Adam og Eva. Yeshuas slektstavlen går helt tilbake til Adam (Luk 3:23->).

Lend er et gammelt norsk ord som vel egentlig omtaler et parti av nedre del av ryggen, men det er ikke helt rett her. På engelsk er det oversatt med "loin" som betyr hoftepartiet. Men opprinnelsen på gresk til dette ordet er osphus og det kan bety hoften, men også det som er inni eller innenfor hoften, det som har med å produsere og få avkom å gjøre. Altså er ordet litt poetisk i den formen det er brukt her.

Vennlig hilsen
Bibelensier-Messiansk.no
Til spørsmålsiden

  Derfor holder vi, fra den dag vi hørte det, ikke opp med å be for dere, og vi ber om at dere må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,
Koll 1:9

Og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem om, fant han at Daniel og vennene ti ganger overgikk alle de tegnsutleggere og åndemanere som fantes i hele hans rike.
Daniel 1:20
Toppen
Spørsmålsiden
Du har spurt Vi svarer
Abraham gir tiende til Melkisedek,
3. generasjonens Levi er med
"i Abrahams lend"!