Bibelen Sier og
Messiansk.no

Løven av Juda med
en av sine
Kirkens Jesus
eller Bibelens Jeshua?
OBS
Denne websiden er laget for
Google Chrome.
Andre søkere kan desverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her
Til Toppen
Til Hovedsiden
Til Bibeldykksiden
Etter hvert som vi studerer Bibelen, og da mener vi hele Bibelen, kommer det for dagen at den Jesus mange forkynner i dag egentlig ikke ligner helt på den Jeshua som Bibelen snakker om. Han har liksom ingen kraft og makt og alt er omgitt med en sødme som alle kan "spise". Ikke minst ser vi dette ved kirkens julefeiring. Det dreier seg om et søtt barn som er født og om at det ved ham er født en frelser. Det er sant! Men Jeshua var ikke "søt" da han sto fram og begynte sin forkynnelse. Han var god og mild mot de ydmyke og nedtrådte, ga dem håp. Men mot dem som forkludret Guds Ord var han ikke mild!
Kom, følg meg!
Når vi setter opp denne oversikten er det ikke for å skape splid, men vekke leseren til ettertanke. Er det flere ting kirken har forandret? Hvorfor virker det som om det jødiske i Bibelen skal neddempes, for eksempel. Jeshua kom i første omgang for å samle sitt folk igjen, Jakob/Israel-folket, som brud til deres "Brudgom" fra Sinaipakten, Jeshua selv. Senere ser vi at han også er "hedningenes" Messias!
Vi bruker hans hebraiske navn, Jeshua fordi det er det navnet engelen fortalte Miriam (Maria) at han skulle hete. Vi tror at kirken forandret navnet hans til Iesous (gresk), Jesus, fordi de ville dempe at han faktisk var, er og vil komme igjen som jøde, "Løven av Juda":

Men en av de eldste sa til meg: "Gråt ikke! For løven av Juda stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de sju segl (Åpb 5:5).

Derfor setter vi opp denne sammenligningen mellom kirkens Jesus og Bibelens jødiske Jeshua og hvor endret detaljene i historien er om ham er.
Kirkens Jesus Bibelens Jeshua
Født 25. desember. Samme tid som solen ble "født". Født på høsten, sannsynligvis på Basunhøytiden eller Løvhyttefesten. Ingen vet sikkert - Fødselsdager er ikke en bibelsk skikk å feire.
Navnet Jesus.
Dette navnet har i seg selv ikke en innebygd mening
Navnet er Jeshua (av Jehoshua, betyr Jehovah frelser). (Matt 1:21; Luk 1:31, Jehoshua)
Kom for de "fortapte".Kirken nevner ikke at det først var jødene og israelittene - Kom for "De tapte får av Israel" først.
(
Luk 19:9-10; Matt 10:5-6)
Forkastet sabbaten og innførte "solens dag", søndag. Holdt sabbaten slik Torahen krever, men med Åndens åpenbaring av dens innhold
(Matt 5:17-20)
Forkastet de fleste av Guds bud i Torahen, men beholdt manipulerte 10 bud. Kom med nye menneskebud og høytider. Lærte oss Guds bud, men med Åndens fulle lys over dem. Han viste oss Torahens dybde
(Sal 143:10: Joh 15:10; 1 Joh 2:3-5; Åpb 12:17 og 14:12
Døde på fredag (fast datert hvert år). Døde, lik det opprinnelige pesach/påskelammet, på den 14. aviv (den gang en onsdag, etter vår kalender). Ukedagene varierer år for år pga. nyttårsdagens (1. Aviv/Nissan) fastsettelse
(Se Joh. evangeliet)
Gravlagt fredag kveld. Gravlagt i solnedgangen den 14. aviv (den gang en onsdag), rett før De usyrede brøds høytid begynte den 15. Aviv.
(Joh 19:31-42).
Sto opp "påskesøndag". Sto opp etter tre dager og netter ved solnedgang den 17. aviv, ved enden av ukesabbaten (Matt 12:40; Luk 24:1-8, -han er oppstanden, som han sa).
Lå i graven i to netter og en dag, 36 timer. Brøt dermed med det han fortalte fariseerne om "Jonategnet". Lå i tre dager og netter (72 timer) i graven slik han hadde forutsagt og som var beviset overfor fariseerne at han var Messias!
Matt 12:38-40
Naglet Guds Torah til korset/pålen og fjernet slik Torahen! Naglet skyldbrevet som Torahen/Loven har utmålt over menneskene til dommens dag over hvert menneske. Mennesker som vender om blir slik "rettferdiggjort", skyldfri, sonet for, av nåde, for så å begynne et nytt liv i tro og lydighet til Guds Torah ("Født på ny") (Kol 2:14).Torahen ble ikke korsfestet!
Jesus oppfylte Lovens/Torahens krav, slik at troende ikke behøver følge den(!). Jeshua levde Loven/Torahen slik den er ment. Og han sa  "følg meg" og at om vi mener å høre Gud til må vi følge Guds bud, slik han gjorde.
(Luk 5:27 ++; 1 Joh 2:6; Hebr 4:15; synd er lovbrudd 1 Joh 3:4)
Dannet en ny jødedomfri religion med "kirken" som sentrum og menigheten er det nye Guds utvalgte folk. Jødene/israelittene er forkastet på grunn av ulydighet og fordi de korsfestet Jesus (erstatningsteologien). Forandret ingenting, men hevet "Standarden" til et høyere nivå fordi han viste Torahens dyp ved Guds Ånds forklarelse. Bibelen er én bok, ikke noe "gammelt og nytt", med et unntak: Det leser vi om i Hebreerbrevet som omhandler skiftet i prestesystemet.(Matt 5:17-20; Apg 24:14; Rom 3:31 m.fl)
Jesus, påstår de, talte mot Guds torah/Moseloven gitt på Sinai via Moses. Jeshua forkastet menneskebud og tradisjoner som legger til eller trekker fra i Torahens lære. Han sa at Moses hadde profetert hans komme og at han (Moses) sa at  folket skulle lyde ham (den Moses profeterte om). Jeshua sa:"Hvis dere ikke tror Moses, hvordan kan dere tro på meg, som han har talt om?" Moses/Moshe og Jeshua er "bestevenner"
(5 Mos 18:15; Matt 22:40; Matt 5:17-20; Joh 5:45-47;)
Valgte hedningene som sitt nye folk fordi Jødene var ulydige. Gjorde det mulig, ved tro og paktsinngåelse, for også ikke-jøder (hedninger) å bli podet inn på Israels tre og få del i løftene og paktene gitt dem. Troende blir slik, åndelig sett, "jøder" i betydningen med-utvalgt (Rom 2:28-29) og
(Rom 11).
Gjorde søndag til hviledagen ford han sto opp på en søndag(!) Holdt og opprettholdt sabbaten som Guds hviledag til menneskene. Den Jehovah velsignet og helliget allerede i Skaperakten
(1 Mos 2:3; 2 Kor 11:4; Gal 1:6-9)
Ingen vet når han kommer igjen. Han har gitt oss "tegnene i tiden" for sin gjenkomst, men visste selv ikke den gang når Faderens fastsatte tid for dette var. Vi er bedt om å se etter de profeterte hendelser som leder fram til Dagen. Vi vet ikke akkurat dagen, men vi vet når det er rett før (Matt 24; Mark 13; Luk 21).
Apostelen Peter er kirkens grunnlegger. Jeshua sa at han selv ville danne sin Menighet. Det er ikke noe menneske som har grunnlagt Menigheten, den er Guds. Peter fikk i oppdrag å vokte og ta vare på disippel-flokken etter Jeshuas himmelfart. (Matt 16:18. Misforstått bibelvers: Peter/Kefas betyr liten stein, petros, mens Jeshua omtalte seg selv som stor stein, klippe, petra. Et begrep han er nevnt ved flere steder i Bibelen)
Vil at du skal be "synderens bønn" og derved bli frelst! Vil at du skal bli hans disippel/etterfølger, tro på ham som din Forsoner og Frelser og følge Guds bud slik han gjorde, i troen på Gud Fader. For å kunne gå inn i denne tjenesten har han lagt alt til rette: Dåpspakten (Åpb 2:38)
Ønsker at du skal leve et vellykket, lykkelig liv, i verden bare du leser opp, siterer en "erklæring" om at du tror på Jesus .(Lykkeforkynnelsen, hos noen retninger). Ber deg leve et hellig liv etter Guds Standard, slik han viste det ved sitt liv. Det vil medføre velsignelser (om enn ikke uten prøvelser) og til slutt et evig liv sammen med ham og Gud Fader. (5 Mos 28:1-14; Josva 1:8; 1 Kong 2:3)
Det som er skrevet her er et utvalg av det som finnes av lære blandt de over 40 000 forskjellige retningen som kaller seg kristne. (Vi minner om at Jeshua sa at han ville danne sin Menighet, i entall Matt 16:18 -). På grunn av alle disse retningene kan ikke alle stå for alle disse doktrinene i venstre kolonne, men dette er en samling fra forskjellige kirkesamfunns syn.

Den største synden som kirken sto for og som ledet til mye av dagens antisemittiske kristendom var vedtaket fra Kirkemøtet i Nikea i år 325. Der ble på mange måter de jødiske/hebraiske røttene til den troen Jeshua viste og forkynte, kuttet av. Slik ble det som ble "alle kirkenes mor", pavekirken, grunnlagt på tre fundament: Antisemittisme, antinomisme (aversjon mot å behøve følge noen lov, dvs. Guds Torah) og endelig, erstatningsteologien. Det vil si læren om at "kirken" har tatt over statusen som Guds utvalgte folk. Israel og jødene er forkastet! Alt dette står mot Guds Ord, Bibelen -