Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Leserbrev
 

Til toppen
Til Hovedsiden
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor?
Klikk
her
Den hvite andungen fra Løten
Hvor mye skade har ikke «Kirkens» (Dnk) nå hjemmelagde liberalteologi gjort blandt folk som stoler på at det den forkynner og gjør er basert på Guds Ord! Mange folk har stor respekt for presteskapet. Denne respekten er arvet. «De forkynner jo Guds Ord», tror de. Men kirken, den norske, har i mange år staket sin egen kurs, vekk fra Gud Standard og har med det trukket til seg folk som liker denne utviklingen. Disse har blitt fortalt at Gud har forandret mening og tilpasset seg våre ønsker. Mange gamle medlemmer sitter forvirret tilbake.
Disse som ikke vil ha Gud med i sin teologi er også frekke nok til å kritisere den som ønsker å holde seg til Gud OG hans Ord.
Nå er det en kapellan i Løten som ikke er som de fleste andre i kirken her. En modig mann, Rolv Olsen. Han vil ikke vie samkjønnede par! Da er et synkehull i emning for ham! Hamar Arbeiderblad (HA)s leder var visst først ute med sin mening, men han bruker jo ikke Bibelen mot Olsen. Andre skriver forraktinnlegg i leserspaltene i HA, men kan heller ikke vise til Bibelen, selvsagt, for der får de ikke medhold.
Odd Einar Halvorsen skriver at Rolv Olsen har en «tendensiøs forståelse av Bibelen» og mener at han kan ha sine tanker for seg selv! Hvor ugudelig kan en argumentere om Gud? Er det å si hva Bibelen sier blitt tendensiøst? Er det ikke presters oppgave å si hva Bibelen sier? Har noen som kjenner Bibelen funnet et eneste sted hvor Gud tillater synd? Gud tillater ikke synd, men han tilgir syndene til enhver som vender om fra sin syndige vei og ønsker å følge Guds Standard. Sjekk selv hvor mange ganger Gud sier: «Vend om!» i Bibelen – Før visste alle hva Gud sier er synd, men nå har "kirken" endret på det. Det kan den selvsagt ikke gjøre. Gud endrer seg ikke, det ligger i navnet hans, JHVH (Yehovah). Det bekreftes mange steder i Bibelen
(Salme 119:89 mmfl.)
Ingen av samme kjønn kan «gifte seg» og tro at Gud velsigner det.  Guds kjærlighet er nedfelt i hans Torah, hans «Lov», og hans kjærlighet gjør ikke noe usømmelig
(1 Kor. 13). Jeshua viste ved sitt liv hva det vil si å leve etter Guds hellige Standard i praksis. I kjærlighet til sin Far og til deg og meg brøt han ikke med et eneste av Guds bud. Det må være målet også for hans etterfølgere. Apostelen Johannes skriver: -
Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham.  Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jeshua levde (1 Joh 2:5-6) -
Jeg oppfordrer dem som tror på Bibelens Gud, det vil si alle «mørkemenn og fundamentalister» i visse kretsers øyne, å støtte den modige kapellan i leserinnlegg og på annet vis og slik vise ham at han ikke står alene. Kanskje han er en redningsmann for en politisert kirke som har gått på grunn?
Hvis folk vil ha en kirke uten Gud, er det bare å si det høyt og klart, det er ærlig. Men den kan ikke bli annet enn enda et menneskelaget skall over frustrasjon og forvirring. Da er vel Humanetisk Forbund et bedre alternativ. De tror også på seg selv, men har forholdsvis faste former.
Lars H. Alhaug