Gud har et navn, og det kan brukes
Bibelensier- og Messiansk.no bruker Guds navn fordi han har sagt at vi skal det. Både rabbinsk jødedom og kristendommen sier at vi ikke skal bruke det! Det er for hellig til å ta i vår munn, påstås det. Dette er et bedrag. Hvordan kan mennesker si at Guds (Elohims) navn ikke skal nevnes når Gud selv sier at vi skal bruke det. Er det falsk fromhet? 6828 ganger er dette navnet brukt bare i Tanakh, den delen av Bibelen som kristendommen har kalt Det gamle testamente! Så er det de som sier at ingen faktisk vet Guds navn og dermed ikke kan uttale det. Den vanlige  bibelleser som kan lese hebraisk kjenner det bare med konsonantene og da skrives det JHVH.
Hebraisk har ikke vokaler i skrift. Av dette har det, utenom i jøde-
dommen, vært gjort mange forsøk på å sette inn vokaler slik at det
blir et navn. Vi kan ikke gå inn på dette fordi det er et helt studium.
Vi vil derimot anbefale to bøker om dette spørsmålet. I disse vil du
få alle svar, våger vi å påstå.
Det er Keith Johnsens: His hallowed name revealed again og den
karaitiske jøden Nehemia Gordons: Shattering the conspiracy og
silence
.
Den første får du kjøpt på nettet her: http://hishallowedname.com/
Og Nehemias bok her:

Disse bøkene beskriver hvordan Guds navn, med vokaler, var og er, kjent hos rabbinske jøder, og at dette navnet ble brukt av dem helt til romerne på 200 tallet CE brente en jødisk rabbi i Gallilea levende, inntullet i en torahrull, for å ha forkynt Guds navn offentlig! Fra da av, under bønnene i synagogene, formet rabbiene et «hemmelig» tegn med hendene hver gang Guds navn skulle vært sagt, men hvor de nå i stedet sa Ha’Shem («navnet») eller Adonai («Jehovah») eller Elohim («Gud»).
På let etter Guds navn.
Det blir for langt for denne siden å vise til hele historien om hvordan Guds navn igjen er «oppdaget». Vi kan bare være glade for at det er det, og at noen går fram i full offentlighet og forkynner hans navn. Det skjer med reaksjoner fra den religiøse verden ved alt fra stor forbauselse, via likegyldighet eller til sterk fordømmelse! For å finne fram igjen Guds navn og offentliggjøre det, måtte det en jøde til. En ekspert i hebraisk, gammel (paleo-hebraisk) og ny-hebraisk, en som i tillegg har dyp innsikt i Guds Ord i Tanakh/GT. En mann som ikke lot seg binde av rabbinske forbud mot å bruke navnet.
På underfullt vis var det en sannhetslengtende, tidligere metodistpastor, en som ønsket å finne ut av dette og andre spørsmål i Bibelen, som Gud ledet til den dyktige karaitejøden Nehemia Gordon. Det samarbeidet som oppsto dem i mellom er et eventyr i seg selv. Detektivarbeidet tok til med de to, den lærde Nehemia Gordon og den mer enn vanlig søkende, kristne pastoren, Keith Johnson. Og hva var det de fant! De fant ikke noe nytt, men de gjenoppdaget noe som har vært gjemt unna i århundrer!
Karaitene, hvem er de?
Før vi går videre må vi fortelle at karaitene er en jødisk trosretning som opplagt må være den retningen som kommer nærmest den opprinnelige jødedom, den som er bibeltro og har troskap som stammer fra Torahens lære, altså Guds åpenbaringer til Moses. Karaitene legger ikke noe til eller trekker noe fra Tanakhs ord, slik rabbinsk jødedom gjør.
Nehemia Gordon vokste opp i et ortodoks, jødisk hjem og kjenner også denne grenen fra innsiden, en gren som de selv sier stammer fra fariseernes tid. Men Nehemia hadde så mange "ugreie" spørsmål til sin far, og som faren ikke kunne/ville svare på. Det ledet Nehemia til karaitene. Ja, det var faktisk faren som sa at sønnens spørsmål var slike som karaitene stilte, hvorpå Nehemia spurte: «Hvem er karaitene?»  Så ble han karaite fordi han ser at Gud ettertrykkelig sier til Moses at han ikke skal trekke noe fra eller legge noe til Ordet og det er karaitene kjent for ikke å gjøre:
- Jeg (Salomo) skjønte at alt det Elohim gjør, varer til evig tid. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har laget det så for at menneskene skal ha age for ham (Fork 3:14; se også 5 Mos 4:2 og 12:32 og Åpb 22:18-19)
Karaitene, i likhet med ortodokse, tror ikke at Jeshua er Messias, men det er ikke det vi spør dem om, vi spør dem om ting i Tanakh!
Det er også karaitene som har tatt opp igjen den bibelske måten å bestemme kalenderen på, hvor nyttår bestemmes ved observasjon av to elementer i Israel, som samstemmer. Mystisk? Neida, men antagelig helt ny informasjon for de fleste lesere- Les om dette her:
Nyoppdaget Matteusevanglium på hebraisk!
I Nehemia og Keiths gransking kommer det fram at Matteusevangeliet først ble skrevet på hebraisk! Rabbier har visst dette i århundrer, men siden Jeshua er omtalt der, har de ikke sagt det til noen. Det finnes eksemplarer av dette evangeliet flere steder i verden. Dette kan du lese om i boken: The Greek Jesus versus the Hebrew Jeshua, som kan skaffes her: http://www.hebrewJeshua.com/hebrew_Jeshua_book.html
Du kan også høre Nehemias foredrag om dette på Youtube. Det er på to timer, men hvis du er som oss, vil du antagelig sitte fjetret hele tiden!:

https://www.youtube.com/watch?v=tddCNY6U77Y
Bibelensier-Messiansk.no er av den tro at også de fleste andre av B'rit Hadasha (Det nye testamentets) bøker opprinnelig var skrevet på hebraisk, men det kan vi ikke bevise. Det er imidlertid bare helt rimelig og logisk-
Guds navn med vokaler

Så begynte disse to jakten på Guds navn, med vokaler – Den «jakten» må du som leser lese selv. Vi bare forteller deg at minst to kodekser (utgaver av jødenes Torah), faktisk har navnet på Elohim (Gud) med vokalene. Det er i Aleppo-kodeksen og Leningrad-kodeksen, men Guds navn er likevel ikke kunngjort annet enn i indre sirkler hos jødenes skriftlærde, der de nærmest bare hvisker det til hverandre, av og til. Ja, det er forbundet med forbannelse å si det offentlig!
Nehemias beskrivelse av denne jakten på Guds navn er som en detektivroman! Jødiske rabbier bruker i skrift altså heller Adonai og/eller Shem eller Ha’shem - som jo ikke er navn. Ja, de instruerer studentene sine om at hvis de kommer over navnet, og det står fullt ut, skal de lese det Adonai –
Vokalene vi snakker om er de små «prikkene og strekene» som står
enten under eller over de hebraiske bokstavene. I kristendommen er
heller ikke Guds navn brukt. I stedet har de innført «LORD» på engelsk
eller «Herren» på norsk der det står JHVH i de hebraiske grunn-
tekstene som den kristne Bibelen er oversatt fra.
Titler er ikke navn.
Da går vi rett over til å fortelle om titlene Jehovah har i Bibelen. Mange skiller ikke dette med navn og titler. Gud har bare ett navn. La gå at mennesker har laget flere utgaver av navnet, men alltid med utgangspunkt i JHVH. "Hovedkonkurrenten" til navnet Jehovah er Jahveh. Bakgrunnen for dette navnet skal vi ikke gå inn på her, den kan vi bl.a finne beskrevet i de to bøkene vi har anbefalt. Vi holder oss til jødenes kunnskap om dette, det er de Gud har betrodd Ordet i Tanakh og de har skrevet det ned med uhyre nøyaktighet gjennom århundrene.
Gud har derimot mange titler som forteller om hvem han er, eller enda bedre, hvordan han er. Vi vil først ta de titlene som står som tittel/beskrivelse forbundet med navnet Jehovah, og deretter, i den neste tabellen, de titlene som står sammen med "El" eller "Elohim" som vi kan oversette med "Gud". Elohim er en tittel eller en benevnelse det er verd å merke seg, for det er et entallsord som kan innebære flere personer, akkurat som i det norske ordet familie!

Vi tar titlene/beskrivelsene på Elohim/Gud en for en fra 1 Mosebok og utover
(Jah er en kortform av Jehovah):
  Bibelen Sier og
Messiansk.no


Jeg er Jehovah din Elohim, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset.

2 Mos 20:2

Løven av Juda med
en av sine
Jakten på Guds navn
se også artikkelen "Guds Navn"
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her

Så sa Gud til Moses: Så skal du si til Israels barn: Jehovah, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid...
2 Mos 3:15

Dere skal ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg vil være helliget blant Israels barn. Jeg er Jehovah, som helliger dere.
3 Mos 22:32
1 Mos 21,33 Jehovah El Olam Abraham plantet en tamarisk i Be'er-seba, og der påkalte han Jehovahs, den evige El (Guds) navn.
1 Mos 22,14 Jehovah Yireh Og Abraham kalte dette stedet:
Jehovah ser.
Derfor blir det sagt den dag i dag: På Jehovahs berg skal han la seg se.
2 Mos 15,3 . Jehovah Ish Milchamat Jehovah er en stridsmann,
Jehovah er hans navn
2 Mos 15,26 Jehovah Ropheka Han sa: Dersom du hører på Jehovah din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne. For
jeg er Jehovah, din lege.
2 Mos 17,15 Jehovah Nissi Så bygde Moses et alter og kalte det:
Jehovah er mitt banner.
2 Mos 20,2 Anochi Jehovah Eloheka Jeg er Jehovah din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset.
2 Mos 31,13 Jehovah Mikkadeshkem Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at
jeg er Jehovah som helliger dere.
2 Mos 34,6 Jehovah, Jehovah El Racum Vechanum Erek Apieyim Verav Chesed Veemet Yehovah gikk forbi hans ansikt og ropte:
Jehovah, Jehovah er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på kjærlighet og sannhet.
2 Mos 34,14 Jehovah Kanna Shemo Du skal ikke tilbe noen fremmed gud, for
Jehovah heter Nidkjær, en nidkjær ("sjalu", fordi han er en ektemann for sin Brud, Menigheten) Gud
er han.
Dom 6,24 Jehovah Shalom Da bygde Gideon et alter for Jehovah der og kalte det:
Jehovah er fred.
Det står ennå den dag i dag i Abieser-ættens Ofra.
Dom 11,27 Jehovah Hashophet Jeg har ikke gjort deg noe ondt. Men du gjør nå urett mot meg ved å angripe meg.
Jehovah, han som er dommer,
han skal dømme i dag mellom Israels barn og Ammons barn.
Sal 10,16 Jehovah Melek Olam Vaed Yehovah er konge for evig og alltid. Hedningene skal bli utryddet av hans land.
Sal 18,2-3 Jehovah Chizkey Og han sa:
Jehovah, jeg har deg hjertelig kjær, du
min styrke!
Jehovah er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.
Sal 18,2-3 Jehovah Mifalti Og han sa:
Jehovah, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke!
Jehovah er min klippe og min festning,
min frelser.
Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.
Sal 18,2-3 Jehovah Sali Og han sa:
Jehovah, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke!
Jehovah er
min klippe og min festning,
min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.
Sal 19,15 Jehovah Tsori Vegoali La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn,
Jehovah, du min klippe og min gjenløser!
Sal 23,1 Jehovah Ro'i En salme av David.
Jehovah er min hyrde,
det mangler meg ingen ting.
Sal 24,8 Jehovah Gibbor Milchamah Hvem er denne herlighetens konge? – Jehovah, sterk og veldig. Jehovah, mektig i strid.
Sal 24,8 Jehovah Izuz Vagibore Hvem er denne herlighetens konge? –
Jehovah, sterk og veldig.
Jehovah, mektig i strid.
Sal 27,1 Jehovah Ori Vayishi Av David.
Jehovah er mitt lys og min frelse,
hvem skulle jeg frykte? Jehovah er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?
Sal 28,7 Jehovah Usi Imagini Jehovah er min styrke og mitt skjold.
Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.
Sal 47,3 . Jehovah Elyon For
Jehovah, Den Høyeste,
er forferdelig, en stor konge over all jorden
Sal 68,5 B'Yah Shemo Syng for Elohim (Gud), lovsyng hans navn! Gjør vei for ham som farer fram gjennom ødemarkene.
I Jah er hans navn,
juble for hans åsyn!
Sal 89,9 Jehovah Elohe Tsavaoat Jehovah, hærskarenes Elohim,
hvem er mektig som du, Jehovah? Og du omgir deg med trofasthet.
Sal 91,9 Jehovah Machsee For du,
Jehovah, er min tilflukt!
Den Høyeste har du gjort til din bolig.
Sal 135,1 Hallelu Jah Hallelu et shem Jehovah Halleluja! Pris Jah, pris navnet Jehovah! Syng lovsang, dere Jehovahs tjenere,
Sal 138,8 Yehovah Yigmor Ba'adee Jehovah som fullfører sin gjerning gjennom meg.Jehovah, evig varer din miskunnhet! Gi ikke opp dine henders gjerninger!
Sal 140,7 Jehovah Eli Jeg sier til
Jehovah: Du er min Gud!
Jehovah, vend øret til mine inderlige bønners røst!
Sal 146,2 Ahalelah Jehovah bechayai Jeg vil prise Jehovah så lenge jeg lever, jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til.
Sal 150,6 Kol Hanishmah tehalel Jah Hallelu Jah La alt som har ånde love Yah, Hallelu Yah!
Jes 26,4 B'Jah Jehovah Tsur O'lamim Sett deres lit til Jehovah til alle tider! For
i Yah, Jehovah, har vi en evig klippe.
Jes 33,22 Jehovah Shophtenu Jehovah Mechoqtenu Jehovah Malkenu Hu Joshianu For Jehovah er vår dommer, Jehovah er vår lovgiver, Jehovah er vår konge, han skal frelse oss.
Jes 42,5 Jehovah Borei Så sier Elohim
Jehovah, som skapte
himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den
Jes 42,8 Ani Jehovah Hu shimi Jeg er Jehovah, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder min pris
Jes 49,26 Jehovah Moshiek Vegoalech Jeg vil la dine undertrykkere ete sitt eget kjøtt, og av sitt eget blod skal de bli drukne som av druemost. Alt kjød skal kjenne at jeg, Jehovah, er din frelser, og Jakobs Veldige din gjenløser.
Jes 64,7 Jehovah Avinu Men nå,
Jehovah! Du er vår far.
Vi er leire, og du er den som former oss, et verk av din hånd er vi alle sammen.
Jes 64,7   Men nå,
Jehovah! Du er vår far. Vi er leire, og
du er den som former oss,
et verk av din hånd er vi alle sammen.
Jer 23,6 Jehovah Tsidkenu I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn som han skal kalles med:
Jehovah, vår rettferdighet.
Esek 39,7 Jehovah Kadosh B'Israel Jeg vil kunngjøre mitt hellige navn blant mitt folk Israel og ikke mer la mitt hellige navn bli vanhelliget. Og folkene skal kjenne at jeg er
Jehovah, hellig i Israel.
Esek 48,35 Jehovah Shama Rundt omkring skal byen (Jerusalem) måle atten tusen stenger. Og byens navn skal fra den dag være:
Jehovah er der.
Matt 6,9 Fra det hebraiske Matteusevangeliet Slik skal dere da be:
Fader vår,
du som er i himmelen!
La ditt navn være helliget...
1 Mos 17,1 El shaddai Da Abram var nittini år gammel, åpenbarte Jehovah seg for ham og sa til ham: Jeg er
Gud Den Allmektige,
vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig.
1 Mos 14,22 El Elyon Men Abram sa til kongen av Sodoma: Jeg løfter min hånd til Jehovah,
Den Høyeste Gud,
han som eier himmel og jord:
1 Mos 31,13 HaEl Bet El Jeg er
den Gud som møtte deg i Betel (hebr: Bet El),
der hvor du salvet en minnestein og hvor du gjorde meg et løfte. Bryt nå opp! Dra ut fra dette landet og vend tilbake til ditt fødeland.

1 Mos 35,1 El Hanear'eh Da sa Gud til Jakob: Gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli der. Bygg der et alter for
Gud, han som åpenbarte seg
for deg da du flyktet for din bror Esau!
1 Mos 35,3 El Ha'oneh Oti La oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg
den dag jeg var i fare, og som var med meg på den vei jeg har vandret.
2 Mos 15,2 Eli Yehovah er min styrke og min lovsang, han ble meg til frelse. Han er
min Gud,
og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.
2 Mos 20,5 El Kanna Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Jehovah din Gud, er en nidkjær Gud,
som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg,
4 Mos 16,22 El Elohe Haruchot Lecol Basar Men de falt ned på sitt ansikt og sa: Gud, du
Gud som råder over livsens ånde i alt kjød!
Blir du vred på hele menigheten fordi om én mann synder?
5 Mos 7,9 Ha El Hane'aman Så skal du vite at Jehovah din Gud, han er Gud,
den trofaste Gud,
som holder sin pakt og bevarer sin miskunn i tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud.
5 Mos 7,21 El Gadol Venora Du skal ikke være redd for dem. For Jehovah din Gud er midt iblandt deg,
en stor og forferdelig Gud.
5 Mos 32,4 El Emunah Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier.
En trofast Gud,
uten svik, rettferdig og rettvis er han.
Jos 2,11 Elohim Bashamayim Da vi hørte det, ble vårt hjerte fullt av angst, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Jehovah deres Gud,
han er Gud både i himmelen
der oppe og på jorden her nede.
  Jos 3,10 El Chai Og Josva sa: På dette skal dere kjenne at
den levende Gud
er midt iblandt dere, og at han helt sikkert skal drive bort for dere kana'aneerne og hetittene og hevittene og ferisittene og girgasittene og amorittene og jebusittene.
Jos 24,19 Elohim Kedoshim Josva sa til folket: Dere vil ikke makte å tjene
Jehovah, for han
er en hellig Gud.
En nidkjær Gud er han, han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder.
1 Sam 2,3 El De'oat Tal ikke så mange høye ord! La ikke frekke ord gå ut av deres munn! For
en allvitende Gud er Jehovah,
og han prøver alle gjerninger.
2 Sam 22,48 Ha El Hanoten Nekamoat Li Han er den
Gud som gir meg hevn
og legger folkeslag under meg.
Sal 18,33 Ha El Ham'azreni Chayil Den Gud som omspenner meg med styrke
og gjør min ferd ulastelig,
Sal 18,47 Elohe Yishi Yehovah lever! Min klippe være lovet! Opphøyet er
min frelses Gud.
Sal 29,3 El Hakavode Hir'im Yehovahs røst lyder over vannene,
ærens Gud tordner
- Jehovah over de store vann.
Sal 31,6 El Emet I din hånd overgir jeg min ånd, du forløser meg,
Jehovah, du trofaste Gud.
  Sal 42,9 El Chaiyai Om dagen sender Jehovah sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til
mitt livs Gud.
Sal 42,10 El Sali Jeg må si til
Gud, min klippe:
Hvorfor har du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg?
Sal 43,4 El Simchat Gili Så kan jeg komme til Guds alter, til
min fryds og gledes Gud.
Jeg kan prise deg til sitar, Gud, min Gud.
Sal 54,6 Elohim Ozer Li Se,
Gud er min hjelper!
Jehovah er den som holder min sjel oppe.
Sal 57,3 El gomer Alie Jeg roper til Gud, Den Høyeste, til
Gud, som fullfører sin gjerning for meg.
Sal 58,12 Elohim Shoptim Ba'aretz Og menneskene skal si: Sannelig, den rettferdige får sin lønn! Det er sannelig en Gud som dømmer på jorden!
Sal 68,25 El Malki De ser dine seierstog, Gud -
min Guds, min konges
seierstog inn i helligdommen.
Sal 77,15 Ha El Osay  Phele Du er den
Gud som gjør under.
Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Sal 99,8 El Nose' Herre, vår Gud, du svarte dem.
En tilgivende Gud
var du for dem, men også en hevner over deres gjerninger.
Job 3,4 Eloah Mimma'al Måtte den dagen bli til mørke! Måtte
Gud i det høye
ikke spørre etter den, og intet lys stråle over den!
Jes 5,16 Ha El Hakadosh Nikdash Bitsdaqah Men høy blir Jehovah, hærskarenes Gud, ved dommen. Og
Den Hellige Gud viser seg hellig ved rettferdighet.
Jes 10,21 El Gibbor En rest skal omvende seg, en rest av Jakob, til
den veldige Gud.
Jes 40,28 Elohe Olam Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Jehovah er
den evige Gud
som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig.
Jes 43,12 Veattem adai neum Jehovah ve'anee El Jeg er den som forutsa dette, jeg frelste, og jeg kunngjorde det. Det var ingen fremmed gud blant dere.
Dere er mine vitner, sier Jehovah, og jeg er Gud.
Jes 45,15 Elohe Yisrael Moshia Sannelig, du er en Gud som skjuler seg,
du Israels Gud, du frelser!
Jes 45,15 El Mistatear Sannelig, du er
en Gud som skjuler seg,
du Israels Gud, du frelser!
Jes 45,21 El Tzadiq Umoshia Meld og si fra! Ja, la dem rådslå alle sammen! Hvem har kunngjort dette fra gammel tid, forkynt det for lenge siden? Var det ikke jeg, Jehovah? Og det er ingen annen Gud foruten meg, en rettferdig Gud og en frelser – ingen uten meg.
Jer 32,18 Ha El Hagadol Hagibor Jehovah Tsavaoat Shemo Du gjør miskunn mot tusen ledd og gjengjelder fedrenes misgjerning på deres barn etter dem,
du store, du veldige Gud, som har navnet Jehovah, hærskarenes Gud.
Jer 51,56 El Gimuloat (en Gud som handler) For det kommer en ødelegger over Babel. Hennes kjemper blir fanget, deres buer blir knekket. For Jehovah er en hevnens Gud, han skal gjengjelde
helt og fullt.
Mal 2,10 El Echad Bera'anu Har vi ikke alle én far? Har ikke
én Gud (har) skapt oss?
Hvorfor er vi da troløse mot hverandre, så vi vanhelliger våre fedres pakt?
EL - ELOHIM - Sammensetninger med EL som beskriver Gud
I listen nedenfor har vi tatt for oss  fire variasjoner av ordet EL, som i våre bibler er oversatt med Gud. Skriftstedene i tabellen viser de hebraiske ordene og den tredje kolonnen oversettelsene:

EL - - - --------------- 1 Mos 14:18
ELOAH-------------- Jesaia 44:8
ELOHIM ------------ 1 Mos 1:1
ELOHE ------------- 1 Mos 46:3
Til Toppen
Til Hovedsiden
Til Bibeldykksiden
Se også artikkelen "Guds navn".
Her er et svært interessant intervju om Guds navn - med vokaler