Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
"Helvete, finnes det?
Artikler, innlegg  og  kronikker
 

NN hadde tanker om helvete i et innlegg nylig. Ikke rart han «protesterer», reflektert mann som han er. Noen tror de kan omvende folk ved å skremme med "Helvete". Jeshua (Jesus) skremte ingen slik. Han vet hvordan menneskenaturen er. Den beherskes av det Paulus kaller «syndens og dødens lov i legemet». Den vil ikke ha noe med Gud å gjøre og får da heller ikke visdom fra ham
(1 Kor 2:14)!

Jeshua fortalte folket om hvilken velsignelse (ordet salig brukes) det er å få plass i Guds Rike (som ikke er Guds "Himmelen)",og hva som skal til for dette 
se link til innlegg om Himmelen her . Men mot fariseerne og de Torah-lærde, de som skulle ha forvaltet Guds Ord rett, var han tøff! Han fortalte dem om en ventende straff i Gehennas ild - som hos oss er oversatt med Helvete (som er feil), eller Ildsjøen -  for den som forfører mennesker bort fra Gud og hans frelse.

Så hva er Gehenna? Gehenna var et sted utenfor Jerusalem hvor alt søppel ble brent. Selv dødsdømte folk som var henrettet ble brent opp der. I noen bibeltekster ser det ut som om denne ilden i Gehenna ikke kan slukkes. Derav har kanskje Kristendommen fått ideen om et evig brennende Helvete hvor forkastede mennesker «brenner evig» -   Men slik er det selvsagt ikke. Også denne ilden vil slukne når det ikke er mer å brenne. At den «ikke kan slukkes», forklarer Skriften med at ingen annen enn Gud kan slukke den. Altså, mennesker kan ikke styre Dommen, den er Guds. Det Gehenna-bildet fra Jerusalem peker mot er altså fortapelsens ild. Det er endeliktet for de som hater Gud, selv etter at de har hatt Guds Ånds forstand i seg om alt som har med Gud Og Jeshua, Frelseren å gjøre
(Hebr kap. 6 og 10).

Guds dommer er rettferdige og står alltid i forhold til synden som er gjort. Ingen synd er så stor at noen skal pines i all evighet! Pine betyr heller ikke tortur slik vi forstår det i dag. Pine her, er den tilstand et menneske kommer i når det innser at livet er slutt, for evig og at en har forkastet Guds tilbud om evig liv, og skjønt det. «Pine» betyr altså sorg, lidelse, indre smerte, sinne, frykt, å være på «bånn».Det står også i den sammenheng at de skjærer tenner. Det er faktisk et uttrykk for sinne. De vil forakte Gud helt til siste slutt!

Gehenna, er også skjebnen for Djevelen og «Dyret», som er Åpenbaringsbokens navn på det verdslig maktsystemet vi lever i, og som de fleste «tilber» (Mammon hvor djevelen omtales som "Fyrsten"). Innenfor dette systemet råder  den «falske profet» også kalt "Den lovløse, torahløse" som har forført og forfører menneskene med falsk religion. Men både «han» og hans religiøse systemet (Skjøgen), vil også ende i Gehenna, Ildsjøen
(Åpb 19:20). Når hele Guds frelsesplan er utført, vil selve døden (det å dø) bli kastet i Gehenna. Dette er det siste stadiet i vår verdens eksistens. Etter denne endelige dom, vil den nåværende Jorden brennes opp (Er det Gehenna?) og Gud skaper en ny Jorden og himmel. På denne vil kun mennesker som har tatt i mot Guds Frelse ved Jeshua være. Disse vil ikke lenger kunne dø, for da er døden fjernet og menneskene har fått nye, udødelige legemer (1 Kor. 15->; Åpb 21:4).

Dødsstøtet for mytologien om et evig brennende sted («Helvete») hvor de ugudelige skal tilbringe evigheten, finner vi i
Åpb 21:8:

Men de feige, vantro og de foraktelige, drapsmenn og horkarer, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, skal få sin plass i sjøen som brenner med ild og svovel: det er den 2. død.

Gehenna er altså den 2. død! Bibelen definerer hva død er: Mennesket dør èn gang og skal reises opp til dom/bedømmelse ved Jeshuas gjenkomst. Gud vil la alle mennesker få den samme sjansen til å vende om, etter hans timing
(1 Tim 2:4). Den som ikke vil være med ham og Lammet inn i Evigheten, en tilværelse ikke noe menneskes tanke kan forestille seg av godhet og rettferd og kjærlighet, vil slippe det. Men overlever da heller ikke den ilden som vil brenne opp denne Jordens vis, som de tviholdt på som sin «gud». Gehenna er å dø evig. Helvete slik vi kjenner forestillingen om det, er falsk lære.

PS:
Gehenna skal forøvrig ikke oversettes med Helvete, men "Ildsjøen", På engelsk har vi det tilsvarende ordet til Helvete. Det er "Hell", men det betyr faktisk grav, jordkjeller, hull i jorden, eller mer poetisk "dødsriket", der de døde er. De døde er døde, i gravene, inntil Messias vekker dem opp fra gravene. på oppstandelsedagen. De døde er ikke i en slags åndelig mellomtilstand som pavekirken lærer!, men det kan vi snakke om i et annet innlegg -

Vi har også en noe fyldigere artikkel om Himmel og Helvete her