Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
"Himmelen", hva er det?
Artikler, innlegg  og  kronikker

Skal de frelste til «Himmelen»? Bibelen er, for oss, den eneste visdomskilden om slike ting siden intet menneske av seg selv kan vite noe om dette emnet. Bibelen opererer med 3 himler. Atmosfæren, Universet og Guds Himmel. Dette siste kan være en dimensjon like mye som et konkret sted «der ute». Siden Gud er Ånd
(Joh 4:21) er det umulig for oss kjødelige å fatte det åndelige fullt ut, men Bibelen beskriver likevel, i billedspråk, elementer i Guds Himmel mange steder.

Jeshua (Jesus) sier helt klart at ingen har kommet eller kommer til Guds Himmel:

«Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler om de himmelske? Ingen annen er steget opp til Himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen (Jeshua selv), som er i himmelen  (Joh 3:12-13). ("som er i Himmelen" står ikke i de eldste skriftene!)

Dette blir hengende helt i lufta hvis vi ikke vet mer: De frelste skal ikke arve evig liv i Himmelen, men i Guds Rike. Jeshua snakker gjentagende om dette Riket, ja han ba disiplene gå ut i verden for å forkynne evangeliet om Guds (kommende) Rike! Vi har derimot nesten bare hørt forkynt evangeliet om Jeshua Messias, ikke det Riket han forkynte, altså kjenner mange bare halve evangeliet!

Messias er nå hos sin Far i Himmelen og der forberedes hans gjenkomst. Når han kommer vil de som har trodd ham og holdt Guds bud, Guds Torah (Åpb 12:17; 14:12) bli reist opp fra gravene og ikledd udødelige legemer og møter ham i skyene, der han er på veg ned til Jorden for å sette en slutt for all vold, ulykke og undertrykkelse (Harmageddonslaget) (les 1 Kor 15). De skal oppstå og udødeliggjøres sammen med de troende som lever når dette skjer.Deretter oppretter han Fredsriket, Guds Rike, Tusenårsriket, Himmelriket på Jorden og setter seg selv på sin trone som kongenes Konge - i Jerusalem. Derfra, fra Zion, skal Guds Torah («lov») gå ut over Jorden og verden vil gå inn i sin første tid med fred, og rettferdighet:

-Mange folkeslag vil da dra av sted og sier: "Kom, la oss gå opp til Jehovahs fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For JehovahsTorah (Lov, Standard) skal gå ut fra Zion, Herrens ord fra Jerusalem (Mika 4:2)."

Brevet til hebreerne forteller dette om døden og det etterpå: -

Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden (ved Messias' gjenkomst) komme for dommen, slik er også Messias ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham (Hebr 9:27-28)

Mennesker, enten de ligger i graven ett eller 3000+ år skal alle opp i en oppstandelse ved Jeshuas gjenkomst. Det finnes ikke noe bibelsk lære om at en «god» person farer til Guds Himmel rett etter døden og følgelig en annen «ond» farer til et brennende helvete. Begge deler er lære fra hedensk tankegods som snek seg inn i kirken etter hvert som folk ble mer og mer ukunnig om hva Bibelen sier. Som vi vet, var grunnlaget for troen kirken formidlet i mange hundre år helt underlagt et presteskap som forkynte på et språk få forsto (latin) og som derfor ikke kunne etterprøves. I dag har vi alle muligheter til å sjekke det forkynte ord med Guds eget ord.

En trøst til slutt. Om dette innlegget tar fra deg "Himmelen", så har det gitt deg noe som er minst like godt: Å få være udødelig i Guds Rike på en paradisisk Jorden, med fred, kjærlighet og rettferdighet, under styre av Messias Jeshua selv!

Senere skapes en helt ny Jorden og himlene
(Åpb 21:1->).

Vil du vite om det finnes et "helvete" også? Klikk her
Vi har også en noe fyldigere artikkel om Himmel og Helvete her