Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug

  Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst
Matt 10:22

Løven av Juda med
en av sine
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Yehovah og Yeshua
Hvorfor? Klikk
her
Hva er frelse?
les også: Hva er de frelstes lønn
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!

Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite
Joh 10:9

Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene
Joh 4:22
Til Toppen
Til Hovedsiden
Til Bibeldykksiden
 
Yehovah sa til Abram etter at Lot hadde skilt lag med ham: "Løft dine øyne og se deg omkring fra det sted hvor du nå står, mot nord og sør, mot øst og vest! For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din ætt for alltid. Jeg vil la din ætt bli som støvet på jorden. Kan noen telle støvet på jorden, skal også din ætt kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet, så langt og så bredt som det er! For deg vil jeg gi det."
(1 Mos 13:14-17).
-----
Så kalte Moses Josva til seg og sa til ham mens alle israelittene hørte på: "Vær modig og sterk! For du skal føre folket inn i det landet som Yehovah med ed lovte å gi deres fedre, og skifte det mellom dem." (5 Mos 31:7).
Israels land
Dette er det land Israels tolv stammer vil arve eller bli kalt tilbake
til og beholde ved Yeshuas gjenkomst. Det meste av landet er
allerede gjenopprettet, i 1948, men til nå bor det nesten bare
jøder der (etterkommere av judaætten samt konvertitter/proselytter).
Landet er oppsplittet av verdens herskere, men det skal ta slutt.
Israel vil bli slik Gud har lovet det: En helhetlig nasjon for Jakovs
tolv gjenforente stammer.
Så landløftet gjelder hele Israels folk, de av dem som ikke har tatt imot Yeshua som sin Messias - enda. Når de alle er hentet hjem, etter Yeshuas gjenkomst, vil Gud ved Yeshua fjerne sløret som han la over dem på grunn av deres ulydighet. Sløret ble lagt der for at tilbudet om frelse ved Yeshua også kunne komme til hedningene. Men når sløret blir tatt bort vil hele Israel bli frelst (ved at de vender om og tror Messias) som nasjon og Israel vil bli verdens ledende nasjon styrt av Yeshua selv og hans tolv disipler. Alt dette kan du lese om i det veldig viktige Romerbrevet 11! Det er for langt å sitere det her, så les og studer det -

Fra da av, under De tusne år eller Milleniet som det også kalles, vil frelsen for det evige liv også bli en realitet for de av israelittene som ikke ble med i den første oppstandelsen. De vil få samme tilbud og paktsvilkår som alle vi som er kommet til tro siden Yeshua kom første gang!

Kanaans land og Guds Rike
Vi ser altså, ettersom Bibelens Ord leder fram til Åpenbaringsboken, den siste boken i Bibelen, at Gud ikke bare hadde i sin plan at "Abrahams ætt" skulle arve Kanaans fysiske land, men at det i løftet lå noe enda større og dypere, nemlig at de frelste i Yeshua (som også kalles Abrahams ætt eller barn
(Rom 9:8; Gal 3:7) vil få arve Guds kommende Rike og få bo hos Yehovah og Lammet i evighet i en ny tilværelse som ikke er av kjøtt og blod!
Guds frelsesplan er i sannhet underfull og vidunderlig!


                          Dette er rett og godt for Gud, vår frelser, 
                      han som vil at alle mennesker skal bli frelst
                                 og lære sannheten å kjenne

                                                                      (1 Tim 2:3-4)Vi har laget en artikkel til om et beslektet emne og som du bør lese her:

Hva er de frelstes lønn?

Er frelse en enkel sak?
Når vi er sammen med kristne kan vi til tider få høre
vitnesbyrd slike som dette:

"Jeg ble frelst på et sommerstevne i Telemark søndag 3. juli 1997."
Eller:
"Da han ba folk komme fram, gikk jeg fram og han ba meg be frelsesbønnen med seg. Etterpå sa han at jeg var frelst og han gratulerte meg inn i de frelstes familie.
Jeg var helt nummen!"

Er det så enkelt å bli frelst?
Hva er frelst?
Det er viktig å få den bibelske forståelsen av hva frelse egentlig er. I Tanakh, Det "gamle" testamente finner vi to adverb for frelse, med litt forskjellig betydning.

Yasha
Det første er yasha. Det betyr i de fleste sammenhenger å bli reddet, da gjerne i betydningen å bli reddet fra skade, krig, død. Også å bli hevnet eller utfridd:

Jes 30:15
Så sa Yehovah Gud, Israels Hellige: «Hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst (yasha). I stillhet og tillit skal deres styrke være.» Men dere ville ikke.

Av dette ordet stammer også ordet yeshuw`ah. Dette er basisen for det navnet engelen sa Miriam (Maria) skulle gi gutten sin, Yeshua
(Matt 1:21). Vi er lært å bruke det greske navnet på ham, Iesous fornorsket til Jesus, men Messias' navn på morsmålet er Yeshua (eller helt korrekt og uforkortet, Yehowshuwa). I navnet ligger betydningen Yehovah frelser. Josva, han som ledet israelittene inn i Det lovede land, Kana'an, heter egentlig, på hebraisk Yehowshuwa eller Yehowshu'a, (utt: yeh-ho-shoo'-ah). Sammensatt av Yehovah og yasha`. Så Josva og Yeshua betyr egentlig det samme! Den ene ledet israelittene inn i det lovede, fysiske landet Kana'an, den andre vil lede de troende inn i Guds Rike!

Malat
Det andre ordet for frelse er malat. Dets betydning kan ligne på yasha, men kan også bety å bli "ny", som i det å "bli født på ny", bevart, og da ikke ikke bare ment fysisk:

Joel 3:5
Men hver den som påkaller Yehovahs navn, han skal bli frelst (malat). For på Sion-fjellet og i Jerusalem skal det finnes en flokk som har sluppet unna, slik Yehovah selv har sagt. Blandt dem som har berget seg, er de som Yehovah kaller.

Går vi til De apostoliske skriftene (NT), finner vi det tilsvarende greske ordet sôsô når det tales om frelse for det evige liv. I NT ser det ikke ut til å være noe skille i ord for det å bli fysisk reddet og det å bli frelst for evigheten:

Mark 13:13
Og dere (troende) skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst (gr: sôsô).
Tre typer frelse.
Bibelen "opererer" med tre typer frelse:

1. Å bli reddet fra noe farlig i det fysiske livet. Denne "frelsen" er ikke temaet her.
2. Å bli tilgitt og sonet for for de synder en har pådratt seg før en kom til tro, omvendelse og dåp.
3. Å nå fram til den endelige frelsen. Den som vil medføre evig liv sammen med Gud og Lammet. Den tilværelsen som er målet for Gud og for troende mennesker. En tilværelse der kjøtt og blod (slik verden er i dag) ikke lenger eksisterer, Men hvor Guds herlighet råder i alt og alle
(1 Kor 15:28)!

1. Den første frelsen, eller redningen, kan det hende vi opplever mange ganger i løpet av livet. Vi overlever en bilulykke, en sykdom, en depresjon osv. Dette er ikke tema her.

2. Den andre frelsen har med tilgivelse av synd å gjøre, en tilgivelse Gud gir av nåde.
Vi vil en gang i livet finne ut at Gud virkelig er til og at vi lever borte fra ham. Vi lever vår egen standard, og så skjønner vi at det er årsaken til mange feilvurderinger og dumme følger. Vurderinger og avgjørelser vi gjorde, og som ga følger vi slett ikke ønsket, kunne vært unngått om vi kjente Guds Ord. Vi får kanskje også syndenød når vi forstår hvem Gud er og ønsker å endre vårt liv slik at det kommer i takt med Guds vilje, slik at vi kan bli tilgitt og leve i hans velsignelse.

Men for å komme i gang på denne veien må våre synder sones for. Synder som er skrevet opp hos Gud og som vi må få gjort opp, "betale for". Om vi virkelig vil gjøre opp og begynne på et liv etter Guds Standard, har Gud gjort klar en "påtaleunnlatelse" slik at vi slipper å sone for våre synder. Denne "påtaleunnlatelsen" heter Yeshua Ha'Mashiach, Guds Sønn. Han har sonet våre synder da han døde som det feilfrie, syndfrie Offerlammet for alle verdens syndere.

Men for å få del i denne "frifinnelsen" og tilgivelsen må vi virkelig angre våre synder, bekjenne Yeshua som vår Frelser og Forsoner og Messias, og så gå til dåp og der bli symbolsk vasket rene av vannet. Når vi da kommer opp av vannet ser Gud oss som rene, renset fra vår synd og han lar sin Ånd ta bolig i oss. Med ham (Gud og Yeshua) boende i oss ved sin Ånd, blir vi utrustet til å klare et liv etter Guds Standard (selv om vi underveis vil "falle" også). Fra da av er vi "Født på ny av vann og Ånd". Vi har inngått pakt med ham! Så hva fører fram til denne frelsen?:
Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre
apostlene: "Hva skal vi gjøre, brødre?" Peter svarte dem: "Vend om og la dere døpe i Yeshua Messias sitt navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave
(Apg 2:37-38).

Yeshua svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir
født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike"
(Joh 3:5).
"Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels ætt i de dager, sier Yehovah: Jeg vil legge mine lovbud (torah) i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk" (Heb 8:10).

Likeså tok han begeret etter måltidet og sa: "Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere" (Luk 22:20).

Les mer om hva dåpen egentlig er her

Dåpen, en forlovelsespakt.
Når vi er døpt på dette grunnlaget har vi inngått pakt med Gud, en "forlovelses" eller "bryllups-pakt" faktisk. Gud har gjennom hele Bibelen brukt dette bildet med brudgom og brud på forholdet mellom seg og sitt folk eller Menigheten. De troende etter denne pakten er "Bruden". I denne pakten lover Bruden å holde seg ren inntil "Brudgommen", Yeshua, kommer igjen for å forenes med Bruden og gi henne plass i "Sin Fars Hus".

Hva vil det si å holde seg ren?
Å holde seg ren etter å ha blitt renset i dåpens nåde, består i å følge Yeshua slik han viste oss hvordan å leve etter sine bud, Guds Torah. Han viste hvordan det skulle gjøres, han viste Veien. Han var lydig til hver minste tøddel av Guds Torah, Moseloven. Han levde den imidlertid ikke bare etter "bokstaven", men også etter Ånden i den. En dimensjon ingen før hadde vist. Han kom for å føre jødene tilbake til denne Guds Standard. Torahen er altså den undervisning med bud og forskrifter som Gud ga til folket via Moses. Jødene hadde forlatt eller glidd fra denne og på Yeshuas tid var de foret like mye med ekstralæren til  fariseere og skriftlærde som med Guds Torah, "Moseloven". Slik står det om hvordan Yeshua så situasjonen jødene var i:

Da Yeshua så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde (Matt 9:36).

Og han refset hardt de lovlærde som hadde ført folket så vill:

De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud. Dere bryr dere ikke om Guds bud og holder fast på forskrifter overtatt fra mennesker.» Og han sa til dem: «Ja, dere får det fint til! Dere opphever Guds bud, så dere kan følge egne forskrifter
(Mark 7:7-9).

Hyrden som kunne få alt i rette stand, men som manglet til da, var nettopp Messias Yeshua, "profeten" Moses forutsa skulle komme
(5 Mos 18:15).
To ting som gjør hellig
Etter "forlovelsespakten" er inngått holder vi oss rene på den eneste måten det kan gjøres, det er å følge Guds bud, Torahens bud, slik Yeshua gjorde. Det er to ting som gjør at Gud kaller et menneske "hellig" (gr: hagios), som betyr satt til side for den endelige frelse. Vi finner disse to "kriteriene" bl.a i Åpenbaringsboken. Så la oss se på noen skriftsteder om dette:

Jeg hilser dere alle, som er elsket av Gud, dere hellige som er kalt av ham. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Yeshua Messias (Rom 1:7)!

For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig
(1 Pet 1:16).

Fylt av raseri mot kvinnen
(jødene) gikk draken (djevelen via jødenes fiender) av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Yeshua (Åpb 12:17).

Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Yeshua
(Åpb 14:12).

Men den som holder Guds ord
(Torahen), i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve slik Yeshua levde.  Mine kjære! Det er ikke et nytt bud (ny torah/lov) jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av ("Moseloven"). Dette gamle bud er det ord dere har hørt. Likevel er det et "nytt" bud jeg bringer, fordi det nå er virkeliggjort i Yeshua og blandt dere (:Yeshua viste ved sitt liv hva som ligger i dybden, i Ånden, i Guds Torah fra Sinai). For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede (1 Joh 2:5-8).
Renset, født på ny og ut på Veien
Hvorfor er vi ikke frelst endelig og for evig når vi vender om og vil
høre Gud til og sier vi vil gjøre som han sier? Det enkle svaret på
det er at Gud ikke bare kan ta vårt ord for det. Det evige liv blir
en tilværelse i den hellige Guds nærhet og under hans hellige lovs
Standard. Der kan det ikke være en skygge, ikke en flik av åndelig
mørke (synd). Ingen som fremdeles ønsker å gå sin egen vei kan
tas inn i denne tilværelsen, som kalles Guds Rike
(1 Kor 6:9-11). Det
er derfor vi må vise at vi virkelig vil leve et liv i lydighet til Gud alt nå,
i dette livet vi lever i "kjøtt og blod". Gud har erfart opprør i Himmelen
før. Det var da erkeengelen "Lucifer" ville ta Guds plass og fikk med
seg en tredel av englene (de er skapt) i dette opprøret
(Esek 28:12-16; Jes 14:12-14) (det kan du lese om her).
Vi må vise i handling, at vi mener det vi sier
Gud må forvisse seg om at intet kan få oss vekk fra å holde vårt dåpsløfte, følge bryllupspakten (Guds bud) og hele tiden lengte etter å få bli Kongens Brud.

I dåpen får den som vender om Guds Ånd i hjertet
(Apg 2:38), til hjelp på veien gjennom livet. Å ha Guds Ånd i hjertet omtales også som et "segl" et merke som Yeshua vil se etter når han kommer for å inngå ekteskapet med sin Brud. Ingen uten dette seglet vi få være med i denne første oppstandelsen (Åpb 20:25-26). Bruden, som blir frelst for det evige liv når Yeshua kommer og forenes med ham, har også "skinnende hvite klær". Vi skulle tro de var blodrøde, men Bibelen bruker et bilde som ikke er jordisk:

En av de eldste tok da ordet og spurte meg: "Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?" "Herre," svarte jeg, "du vet det." Da sa han til meg: "Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod (Åpb 7:13-14).

Gud må prøve oss på livsferden. Det er derfor at også, og kanskje spesielt, de troende vil måtte gjennomgå krevende situasjoner som ikke andre må - enda
(1 Pet 4:19)! Yeshua lovte ikke en enkel vei for den som vil bli i Bruden, men han lovte hjelp gjennom prøvelsene, og til slutt "lønn" for den helliges trofasthet (Ef 6:8). (Les om de frelstes lønn her.)

Vi må derfor fortsette livet ut med å arbeide videre på vår frelse (det kalles helliggjørelsens vei)og takle motgang og medgang slik at vi ikke mister den kommende frelsen ved at vi gir opp og forlater pakten og slik synde mot Den hellige ånd! Da vil vi ikke arve Riket -

Altså ble vi ikke frelst for evigheten da vi vendte om og inngikk pakt med Gud - den frelsen vi nevnte som frelseskategori nummer to ovenfor. Denne frelsen betyr at vi ble tilgitt våre synder uten å måtte sone for dem, for det har Yeshua gjort! Etter paktsinngåelsen ved Yeshua har vi fått et liv å leve, og holde paktsløftet i dette livet. Da vil vi kunne bli frelst for evigheten når Messias Yeshua kommer igjen. Det er den "3." og endelige frelsen. Den står i Bibelen omtalt i futurum, den venter alle troende på -
Den 3. frelse
Den endelige frelsen, den tredje og endelige, blir altså ikke bekreftet før vi har fullført "løpet" og Yeshua kan møte oss og si: - Arv riket du trofaste og gode tjener -

Her er noen skriftsteder om dette:

I Yeshua er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt (Ef 1:13).

Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse (lev i lydighet til Guds Torah) med frykt og beven (Fil 2:12)!

Legg da av alt urent og all ondskap, og ta villig imot det ord som er plantet i dere, og som har makt til å frelse (når Yeshua kommer) deres sjeler. Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv (Jak 1:21-22).

Det venter også en arv, hva er den?

I den andre artikkelen om de frelstes lønn har vi også skrevet om en arv de hellige skal få når de når fram til frelse etter et liv i trofasthet til Guds Torah i troen på Yeshua. Hva er det de skal arve? Arven er det evige liv! Å få leve evig sammen med Gud og Lammet i en tilværelse vårt menneskelige sinn ikke kan fatte, men om vi har Guds Ånd kan vi skimte det. Dette kan du lese mer om i Hva er de frelstes lønn. Her er likevel noen skriftsteder om at det er en arv i vente:

Men det står skrevet: Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, - dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud
(1 Kor 2:9-10).

Kol 1:12
Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset (i troen på Yeshua som er verdens lys).

Kol 3:24
For dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Messias skal være den herre dere tjener.
Hebr 9:15
Så er da Messias mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt (betyr: frelse fra straffen for de synder Loven eller Torahen hadde utmålt over et menneske fram til det vendte om og ble frelst i pakten ved Yeshua), for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt.

1 Pet 1:3-4
Lovet være Gud, vår Herre Messias Yeshuas Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Yeshua Messias' oppstandelse fra de døde! Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere (og vil bli virkelig ved Yeshuas gjenkomst).

Åp 21:7
Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn.

Matt 25:34
Så skal kongen (ved dommen) si til dem på sin høyre side: "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie (arv) som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.

Den arven vi her snakker om, det evige liv, er den arv Gud har i vente for den som vender om i troen på Yeshua som Messias, Frelseren og som holder Guds bud.

Et arveløfte som begynte med et fysisk land
Abraham ble av Gud først, tilsynelatende, kun lovet en fysisk arv. Det var at hans etterkommere skulle arve Kanaans land. Altså et løfte om et fysisk landområde, det som flere hundre år senere, ledet av Josva, ble Israels land: