Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
De misforståtte bibelvers hos Paulus
Vi går gjennom dem ett for ett. Har du noen så gi beskjed! Les gjerne forordet til denne serien: Paulus og Loven her
DA sa Gud til Moses: «Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene:
Jeg Er
(YHVH, Yehovah)
har sendt meg til dere.»
2. Mosebok 3:14

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jeshua; for han skal frelse sitt folk fra deres synder."
Matteus 1:21
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk her
Her skal vi ta for oss de enkelte bibelversene i De apostoliske
skriftene (Det nye testamente) som kirken enten har misforstått
(la oss håpe det er det som er grunnen -), eller har fordreid fordi
dens grunnmur opprinnelig er bygd på antisemittisme, jødeforakt
og antinomisme (ønsker å bortforklare Guds Torah/Lov).

Undres du på hvordan vi kan si noe slikt, må du lese artikkelen om
hvordan kirkens mor sto fram på Keiser Konstantins forbud mot
å ha noe med jødene og "deres skikker" å gjøre, samt andre jøde-
fiendtlige utsagn han lot skrive ned fra Kirkemøtet i Nikea i år 325.
e.Mf.(etter Messias' fødsel).

Vi anbefaler dessuten Lars Enarsons bok: "Den store Skjøgen, hvem er hun". Boken er oversatt til norsk og forteller om den kristne kirkes romerske mor og hennes
uhyggelige og ubibelske historie. Du kan få tak i boken ved å
henvende deg til oss.

Peter sier at Paulus kan være vanskelig å forstå for uinviddes, det er
mennesker som ikke har Guds innsikt og mangler hans Ånds veiledning
til å se tingene rett
(2 Pet 3:15-16). Dette førte til at kirken som sto fram fra
Rom fordreide Paulus sitt ord om Guds Torah slik at den religionen som
kom til å hete Kristendom (da mener vi den religion som har sine røtter
delvis i Jerusalem og mye i Rom), ble en "lovløs" kirke. Den forkynte nåde,
men ikke hva nåden skulle føre til - nemlig lydighet til Guds Torah, hans Standard - den Jeshua Messias viste oss -

Paulus ble av denne kirken forklart som en som forlot Guds Torah og dermed kunne hans brever legges ut av presteskapet dit hen at han forlot bibelsk jødedom som grunnlaget for troen på, og opptakten til, Jeshua som Messias. Bra ikke Paulus fikk oppleve dette!

For slik skal han for all del ikke forstås, dette var aldri Paulus' mening. Men han var det vi vil kalle forsker og akademiker i spørsmål som hadde med jødedommen å gjøre, og slike kan altså være vanskelige å forstå for "vanlige folk" som ikke har den rette kultur og bakgrunn og ånd for å forstå ham. Spesielt er dette vanskelig nå etter 2000 år hvor settingen rundt Paulus og den første Menigheten ikke er kjent for den vanlige leser av Bibelen. Vi må lære å kjenne denne settingen på nytt for å skjønne bedre hva Paulus skriver om. Dette kan du lese mer om i artikkelen Paulus og Loven

La oss gå i gang med de omstridte bibelstedene:
Kolosserbrevet 2:16-> Et bibelsted der det ser ut som om det å følge Guds Torah/Loven angående høytider og matforskrifter osv., ikke gjelder for Jeshua-troende folk. Men det står faktisk akkurat det motsatte! Klikk her
  Galaterbrevet 4 og 5 Galaterrevet er tilsynelatende god ammunisjon mot Loven/Torahen. Her må en ha forstand for å se hvilken lov Paulus snakker om. Men ved grundig lesning i forskjellige oversettelser, ser vi at det tales om temaet menneskebud kontra Guds Torah og mennesketradisjoner som noen ville ha inn i Menigheten. Galaterbrevet taler ikke i mot Moseloven/Torahen - Klikk her
   Romerbrevet 14:2 Hva betyr det at èn har tro til å spise alt? Betyr alt alt det vi tror er alt? Klikk Her
   Romerbrevet 14:5 Snakker Paulus her om at Guds shabbat og høytider ikke lenger gjelder, at vi kan velge eller velge bort slikt selv? Klikk Her
1 Korinterbrev 8:4 ->
og 10:14 ->
1 Korinterbrev 8 og 10 er også av de skriftsteder som forsøkes brukt for å få oss til å tro at Guds matlover i 3 Mos 11 ikke gjelder i Jeshuapakten, Den nye (fornyede) pakt.. Men disse skriftstedene handler ikke om rent og urent kjøtt, for bibelsk rent kjøtt er en selvfølge for Paulus i hans brev. De handler om bibelsk rent kjøtt som er ofret til avguder og om troende kan spise slikt kjøtt
Klikk Her
   1 Tim 4:1-11 Brevet taler ikke i mot Moseloven/Torahen - men mot frafalne elementer i Menigheten som begynner å følge ubibelske menneskebud om askese, det å nekte seg ting som Gud tillater. Selvpålagt "fromhet"- Klikk her
   Efeserbrevet 2:15 ...Da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to (jøde og "greker") til ett nytt menneske og slik stifte fred...
Sier dette skriftstedet at Torahen Guds torah, Moseloven er avskaffet i sin helhet ved Jeshuas opprettelse av Den nye pakten ved sin død og oppstandelse? Det er mange som hevder det, men er det dette som står?

Klikk her
   Apostlenes Gjerninger 15:1-> Dette bibelstedet er ikke skrevet av Sha,ul, (Paulus), men vi tar det opp her likevel for det er beslektet med de samme tema som *Sha'ul tok opp og som er så misforstått. Apg 15:1-> har ført til at mange kristne påstår at det kun er 4 bud igjen av "Loven" Guds Torah, Moseloven!  En nesten uvirkelig påstand - La oss se hva som egentlig står i dette kapittelet... Klikk her
   G
Til toppen
Til hovedsiden

  Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge den veien som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene
Apg 24:14